Det er således at alle blodtyper spiller en rolle i bekæmpelsen af forskellige sygdomme. Blodet er livsstrømmen, der cirkulerer igennem det fysiske legeme, og selve typen af livsstrøm afhænger af hvorfra man kanaliserer sin grundfrekvens. Det vil sige at blodtype A har samme grundfrekvens, blodtype B har en anden osv. Når man rammes af en sygdom, vil livsnerven vurdere om denne sygdom er gavnlig for dig, om den har nogle positive dele at bidrage med, og om du bør lade sygdommen trænge ind i dit system og lave forandring. Man kan sige at det på den måde er bestemt fra højere sted. Hvis du vil undgå sygdom er det altså ikke blodtypen der afgør det, men om du har hentet de erfaringer der skal til, for derved at undgå sygdommen. Det man bør fokusere på, i tilfælde hvor man vil undgå en given sygdom, er at finde årsagen bag.

Blodtype og coved-19

Hvorfor rammes man f.eks. af Corona?

Forskerne har fundet nogle ligheder mellem blodtype og alvorligt smittede, men i virkeligheden er det de søger også blot at finde årsagen til hvorfor nogle bliver syge af denne virus. De burde undersøge menneskets natur i højere grad end menneskets blodtype, men det i sig selv er jo et åbent område, som er svært at basere videnskab på.

Hvis du som menneske sidder for meget fast i de lavere centre, da vil en sygdom som Corona have til opgave at hjælpe dig fri, så enkelt er det. Virus påvirker menneskets DNA således at vi udvikler forskellige reaktioner såsom sygdomme. Det kunne også være adfærdsreaktioner, men her koncentrerer vi os kort om Corona. Når virus fremmer givne reaktioner, ændrer kroppen sig til at kunne takle og håndtere den nye situation, immunforsvaret træder f.eks. i kraft. Når så kroppen har ændret hele sit beredskab, sine kvaliteter og evner, til at kunne håndtere den nye situation, da vil målet med denne smitte være nået.

Det er på den måde man f.eks. får et helt folk til at løfte sig i vibration, menneskelige kvaliteter, forståelse, handling osv.

Virus påvirker som sagt menneskets DNA, hvilket vil give karakterændringer, og som regel er disse karakterændringer gode, da kroppen simpelthen opgraderer sit system til at bekæmpe en virus. Den højner sine kvaliteter. Når det så er sagt, vil vi arbejde med at styrke kroppen på de områder der skal til, for at takle en Coronavirus. Hvis du styrker denne del inden du smittes og opgraderer kroppen, ja så er der ingen ide i at lade dig smitte, for det første har virussen ikke længere en funktion, da du allerede er rustet, og for det andet vil din grundfrekvens – denne blodtype, fortælle virus at den intet har at gøre her. Blodtypen har som sagt en nøgle til hvilke sygdomme der lukkes ind og hvilke der lukkes ude. Blodtypen kanaliserer en højere styring.

Hvis du har en bestemt blodtype, har du også et bestemt spekter du arbejder indenfor. Helt forenklet sagt, har nogle blodtyper formålet at flytte mennesket og gennemleve skridtet / udviklingen fra 1.-3. klasse, mens en anden f.eks. har til opgave at flytte mennesket fra 6.-8. klasse (dette er rent visuelt beskrevet med klassetrin og må ikke forveksles med realiteten af den menneskelige udvikling). Ja, man kan kategorisere folks udvikling under deres blodtype, men det er meget brede spektre de dækker over, og de lapper også ind over hinanden, og det i sig selv gør det svært at gennemskue.