Det var en dag som alle andre, hvor vi gik i klinikken for at lave healingsarbejde. Vi blev guidet gennem en healing, som endte ud med, at vi blev ledt fra den gamle klode og over på en ny. Dette klodeskifte vil kunne sammenlignes med et skifte af en ægtefælle, hvilket er et energiskifte, som rigtig mange mennesker, på nuværende tidspunkt, bliver trænet i at håndtere. Ganske naturligt vil man i et stykke tid og til en vis grad hænge fast i de gamle energier, der hørte til livet med denne partner, og man skal gradvist lære den nye situation/energi at kende.

Et sådant energiskifte kan opleves både positivt og negativt, men den enkeltes prøvelser i forhold til denne proces går langt mere smidigt og gnidningsfrit ved hjælp af healing. Derfor laver vi hver måned en healing for, at ruste mennesker til dette skifte, samt lette overgangen fra den gamle klodeenergi til den nye.

Vi, i den fysisk inkarnerede del af Lyscirklen, vil gerne lære mere samt få et større indblik i den nye klodeenergi. Hensigten er, at vi gennem healingerne gradvist får åbnet for denne energi. Fra den indre verden forklares det, at overemnet på dette gruppearbejde er: ”Udvikling” og herunder temaet: ”Skiftet til den nye tids energi.”

Prisen er kr. 60,- pr. healing og kan købes på følgende måde:

3 måneder kr. 180,-
Du modtager 3 healinger med tilhørende forklaring, som sendes den 20. i hver måned til din mail.

1 år kr. 720,-
Du modtager 12 healinger med tilhørende forklaring, som sendes den 20. i hver måned til din mail.

GruppeHealing ved Lyscirklen

Den nye KlodeEnergi – 1 år

720 Kr.

Deltag i Den nye KlodeEnergi – 1 år.
Den 20. i hver måned modtager du en healing med tilhørende materiale, som sendes til din mail. Materialet består af beskrivelse af healingen via tekst og lydfil, samt af og til også en video.

Healingerne er en fortløbende fortælling, hvor du skal se dig selv som elev i et klasselokale og hvor lærerinden repræsenterer den nye tids energi. Hver måned åbnes en ny låge på lærerindens tavle der udfolder sig til månedens healing/lektion.

Læs mere om Den nye KlodeEnergi her.

 

Den nye KlodeEnergi – 3 måneder

180 Kr.

Deltag i Den nye KlodeEnergi – 3 måneder.
Den 20. i hver måned modtager du en healing med tilhørende materiale, som sendes til din mail. Materialet består af beskrivelse af healingen via tekst og lydfil, samt af og til også en video.

Healingerne er en fortløbende fortælling, hvor du skal se dig selv som elev i et klasselokale og hvor lærerinden repræsenterer den nye tids energi. Hver måned åbnes en ny låge på lærerindens tavle der udfolder sig til månedens healing/lektion.

Læs mere om Den nye KlodeEnergi her.

 

Vi har påbegyndt dette healingsarbejde, med at lave de første tre healinger gratis. Disse healinger/lektioner kan ses nedenfor.

På facebook gruppen “Den nye KlodeEnergi” vil der forsat blive delt et lille referat eller uddrag af månedens lektion. Du kan derfor stadig få noget ud af lektionerne uanset om du abonnerer eller ej. Det er dog kun abonnenter der modtager selve healingen.

1. lektion

2. lektion

3. lektion