En FjernVisionsbehandling udføres som en Visionsbehandling, blot med den forskel, at klienten ikke befinder sig fysisk i Lyscirklens klinik, mens behandlingen finder sted. I stedet sender vi en velbeskrevet e-mail til klienten, der belyser de forskellige problematikker, vi har arbejdet med i behandlingen.

Ofte benyttes FjernVisionsbehandling af klienter, der grundet afstand eller travl hverdag ikke har mulighed for at komme i klinikken, hvis behovet for hjælp pludseligt opstår. Desuden retter behandlingen sig til klienter med svære gang- og sygdomsproblemer, som forhindrer dem i at flytte sig efter behandlingen. FjernVisionsbehandling er desuden yderst velegnet og skånsomt til mindre børn, da barnets problematikker ikke udsættes for øget fokus.

Behandlingen er endvidere ideel for dig, der ønsker anonymitet i forhold til dine problematikker, da vi kun behøver navn og e-mailadresse for at kunne hjælpe dig.

En FjernVisionsbehandling udføres med samme virkning og effektivitet som vore øvrige behandlinger, helt uafhængig af afstanden mellem behandler og klient.

Ønsker du FjernVisionsbehandling, bedes du udfylde kolonnen til højre. I feltet “besked” beskriver du dine problematikker.