Denne pakke hjælper hjertet med at løfte sin energi videre på sin rejse op mod halsen

Hjertet er på dette stadie fuldt ud bevidst om de valg det har truffet, og hviler med at kende sine egne standpunkter. Næste skridt er derfor at hæve sin hjerteenergi yderligere, så denne kommer til at virke mere aktivt ud fra halschakraet.

Halschakraet kan have enormt mange blokeringer der vågner eller tydeliggøres, når hjertets energi begynder at banke på, og det er i denne proces at healing er gavnlig, for at løsne de blokeringer halsen ligger inde med. Dette vil give fri gennemgang for hjertets energi, når den skal rejse sig og flytte op i halsen.

Hjerteåbning

I processen vil du opleve symptomer som hjertet der stadig banker en smule kraftigt, fordi det arbejder. Men hovedsageligt skal du se efter problematikker i hals, skuldre, nakke, kranie, tænder og ører. Dertil vil der ofte være en pendant til problematikker i underliv, lænd, bækken og haleben.

Når hjerteenergien flytter sig, vil der ofte opleves forskellige stridigheder, som kommer helt nede fra harachakraet. Harachakraets energier begynder at slippe fri og skal vandre op til solar plexus, for at tage rejsen videre op til hjertet og herfra op til halsen. Der er et stort spændingsfelt i konfrontationen mellem hals- og harachakraets måde at udtrykke sig på, hvilket ofte vil ses gennem konfrontationer mellem dig og andre, hvor I bestemt ikke taler samme sprog. Harachakraets udbrud kan være voldsomme, og jo før der renses ud i dette center i dig, des færre konfrontationer og sammenstød vil du møde.

Hjerteåbning

Målet med processen

Når hjertets energi løfter sig og begynder at fungere ud fra halschakraet, svarer det til at alt det, du har besluttet dig for og tror på, nu skal til at manifesteres og udleves for alvor. Hjertets forholdsvis nye overbevisninger og standpunkter, som du er blevet meget sikker og stålfast omkring, skal nu til at udleves mere permanent, og det er halschakraets opgave at manifestere det nye.

Kollektivt set er dette en proces, hvor du for alvor får mulighed for at lade den ny tids energi manifestere sig, og jo flere mennesker der tager denne rejse, des mere vil det nye samfund vokse og udfolde sig.

Ved køb af denne vare kan du forvente at høre fra os indenfor 3 dage.

Pakken indeholder

  • 1 x fjernhealing der laves uden en individuel beskrivelse
  • 1 x generel beskrivelse, som kan downloades fra din kvittering
  • 2 x øvelser

Hjerteåbnings-processen

700,00kr.

Når hjerteenergien flytter sig for at virke mere aktivt gennem halschakraet, vil der opstå symptomer i hals, skuldre, nakke, kranie, tænder og ører. Dertil kommer at der ofte vil være en pendant til problematikker i underliv, lænd, bækken og haleben.

Denne specifikke pakke retter sig mod at hjælpe hjerteenergien op i halsen, hvilket er en proces der træder i kraft, når hjertet er blevet god til at mærke efter og du som menneske kan følge det der føles rigtigt for dig. Hjertets beslutninger skal udleves og igangsættes helt konkret i dit liv, hvilket fremmes, når hjerteenergien begynder at udtrykke sig gennem halsen.

Når halscenteret aktiveres vil sakralchakraet energi også forsøge at finde vejen derop. Dette kan som nævnt give problematikker omkring bækkenområdet og ligeledes vil gamle følelser og adfærd fra dette center komme frem i mennesket. Det kan være følelser som jalousi, angst, aggression, vrede osv.

Som hjælp i denne udviklingsproces får du i pakken:

  • 1 x fjernhealing
  • 1 x generel beskrivelse, som kan downloades fra din kvittering
  • 2 x øvelser

Ved køb af denne vare kan du forvente at høre fra os indenfor 3 dage.

Læs mere om Hjerteåbnings-processen her…

 

Lyscirklens specifikke pakker er udarbejdet i samarbejde med Ærkeenglen Michael, der er kommet til os som repræsentant for hele englehierakiet.

Se eventuelt Lyscirklens videoer om emnet