Hvis man nu tænkte at vores vandselskaber fik klistret en VandEnergi-label på postkassen — hvordan vil det så virke og kan det fungere? HVIS det kunne lade sig gøre ville der jo være RIGTIG mange der kunne få glæde af VandEnergien.

Gratis prøveperiode

Den åndelige verden svarer…

Det er en meget kærlig tanke og også en kreativ og struktureret ide, men desværre er det således at vandet, når det når fra vandværket og ud til matriklerne, vil ændre frekvens i det øjeblik det kommer ind på en anden mands ejendom eller rettere en anden persons energifelt. Princippet med VandEnergi er nemlig at det er energifeltet, den store ovale æggeform af energi der befinder sig rundt om ethvert menneske eller enhver matrikel, – det er dette felt der heales. Healingsenergien lagres blot i vandpartiklerne, for at vi på den måde kan tage det med os i en tid, og lade vores krop og system påvirkes af det.

Hvis vandselskabet er tilknyttet VandEnergi feltet, vil alle de mennesker der drikker vandet få del i healingen, nøjagtig som hvis du tager en flaske VandEnergi-vand med fra din matrikel og deler det med andre. Det vil give de personer en begrænset effekt, hvorimod du vil få optimal effekt, hvis du konstant befinder dig i et felt, hvor alle vandpartikler både i kroppen og i luften indeholder små healende lyspartikler. Man kan selvfølgelig sige at lidt er godt, men hvis VandEnergi skal have sin fulde effekt og den effekt vi har påtænkt, vil et ja til at modtage VandEnergi samt den ceremonielle fysiske bekræftelse, når du påsætter mærkaten, give denne forstærkede effekt.

Derudover er det således at VandEnergi i meget høj grad opretholder og skaber et beskyttende felt. Denne beskyttelse ligger som en membran yderst i matriklens energisystem, og vil derfor, hvis man fulgte dit forslag, kun være centreret omkring vandværket og dem der befinder sig her. Effekten af det beskyttende skjold vil ikke kunne skabes alene ved at drikke vandet. Selve skjoldet er en meget essentiel del af VandEnergi-feltet og det vil derfor være frygtelig synd at udlade dette.

Nu kommer Verdensmoderen specifikt og forklarer:

Tanken om at dele VandEnergi ud til så mange mennesker som muligt er fuldstændig essentiel, og jeg er meget glad for at du tænker på den måde. Min opfordring til mennesker som dig, der ønsker at dele så meget som muligt af mit lys, er at fokusere på virksomheder, skoler, børnehaver og andre institutioner, sportsklubber mm. Ved sådanne ”husstande” har VandEnergi mulighed for at påvirke mange mennesker ud fra ét sted.

Forestil dig at du melder sig ind i en sportsklub eller noget i den retning. I det øjeblik tilmeldingen sker, godtager du at blive en del af klubbens energifelt. Hvis denne klub har VandEnergi, vil du dermed bære en lille del af den energi i dit aurafelt. Denne del er minimal, og svarende til at du i dit hjerte bærer en lille sorg, fordi én du kender, er i sorg. Hvis du skal mærke den oprigtige sorg, er det nødvendigt for dig selv at stå lige midt i en sorgproces.
På samme måde fungerer det således at mennesket der bærer den lille del i sin aura, skal i kontakt med det reelle VandEnergi-felt. Dette kan gøres fysisk ved at være på stedet, eller ved simpelthen at have det fulde kognitive overblik, der gør dig i stand til mentalt eller energimæssigt at sætte dig i forbindelse med feltet.

Når du går ind i klubben, vil stedet fungere som en opladerstation. Den lille del i auraen vil respondere med feltet, og alle de små lyspartikler vil øge deres blus, så vandet i kroppen på en måde genoplades. Denne opladning vil være med dig i et stykke tid, og efter 14 dage til 3 uger vil opladningen igen være aftaget.

Dette sker når opladningen begynder at aftage:

Ethvert menneske bærer små ”knapper” i sit system, som f.eks. kan være uhensigtsmæssige handlemønstre, irritabilitet, angst, hovedpine, anspændthed osv. det hele hænger selvfølgeligt sammen på tværs af hinanden. VandEnergien sikrer at knapperne får lov at være i fred, så du kan arbejde med dine problematikker ud fra det reelle niveau de befinder sig på. Når VandEnergien begynder at aftage, kan uvedkommende energier trænge ind i dit sensitive system, og derved trykke på knapperne, så f.eks. din irritabilitet stiger i intensitet, eller din angst forstærkes osv. Når du så går til en behandler for at arbejde med din angst, vil størstedelen af den angst, du arbejder med, slet ikke være din egen, men i stedet en angst der er fremprovokeret af udefrakommende forstyrrende energier. En behandler vil i mange tilfælde have meget svært ved at skelne mellem din egen angst og den udefrakommende, hvilket besværliggør det terapeutiske oprydningsarbejde. Det fremgår tydeligt her, at behandlere med fordel kan anbefale deres klienter VandEnergi, for derved selv at styrke sit arbejde og have lettere ved at nå ind til kernen af den problematik der arbejdes med.

Nu kan du se ideen i at placere VandEnergi et sted hvor du ofte opholder dig.