Det vil altid være gavnligt at rense ud i, som navnet siger, ”skabet” med alt fra vores slægt

Når vi som sjæle kommer ned på Jorden og havner i en fysisk krop, så deltager vi i at rense den bagage, som Jorden ligger inde med. I denne proces vil blandt andet udrensning i slægtens mønstre kunne hjælpe.

Når du efter et forhåbentligt godt og dejligt liv igen går over på den anden side, vil diverse mønstre og vaner slippe dig, og dit jordiske gods efterlades til dine efterladte. På den måde kan slægtsmedlemmers energi videregives til andre fra familien, som stadig er på Jorden for at bære gruppens energifelt. Man kan godt sige at man ”arver” mønstre, vaner men også jordiske kundskaber fra dem, der går bort. Nogle af de mindre eftertragtede slægtsmønstre, som vi ikke ønsker at arve, kan være træk som nærighed, misbrug, overvægt og lignende.

Det sker simpelthen, fordi den nu afdøde ikke længere bærer det for gruppen/slægten, og derved står slægtningene tilbage og kommer på den måde til at bære dette videre, indtil den dag nogle i gruppen formår at rense det ud.

Derfor vil det altid være gavnligt at rense ud i, som navnet siger, ”skabet” med alt fra vores slægt. Det vil sige, at det renses i dette store skab, der rummer gammelt skidt, som vi slæber med os med ”ting og sager” fra vores slægt.

Slægtskab

Pakkeindhold

  • 1 x generel beskrivelse som kan downloades fra din kvittering
  • 2 x fjernhealing der laves uden en individuel beskrivelse
  • 1 x vejledende øvelse i at skabe et gruppefelt, med kvaliteter du selv ønsker

Slægtskab

1.200,00kr.

Når du efter et forhåbentligt godt og dejligt liv igen går over på den anden side, vil diverse mønstre og vaner slippe dig, og dit jordiske gods efterlades til dine efterladte. På den måde kan slægtsmedlemmers energi videregives til andre fra familien, som stadig er på Jorden for at bære gruppens energifelt. Man kan godt sige at man ”arver” mønstre, vaner men også jordiske kundskaber fra dem, der går bort.

Derfor vil det altid være gavnligt at rense ud i, som navnet siger, ”skabet” med alt fra vores slægt. Det vil sige, at det renses i dette store skab, der rummer gammelt skidt, som vi slæber med os med ”ting og sager” fra vores slægt.

 

Pakkeindhold

  • 1 x generel beskrivelse som kan downloades fra din kvittering
  • 2 x fjernhealing der laves uden en individuel beskrivelse
  • 1 x vejledende øvelse i at skabe et gruppefelt, med kvaliteter du selv ønsker

Læs mere om denne pakke

 

Lyscirklens specifikke pakker er udarbejdet i samarbejde med Ærkeenglen Michael, der er kommet til os som repræsentant for hele englehierakiet.