VandEnergi er ideelt for alle! Det kan anvendes til ethvert energifelt, hvori man ønsker at hæve energifrekvensen.

Det er oplagt til virksomheder, skoler, fritidsklubber, landbrug osv. hvor man ønsker konstant afbalancering af de mange energier, minimering af konflikter, samt healing der skaber udvikling og forbedring af livskvaliteten.

Ved køb af 1 års VandEnergi til en privat husstand, har du også mulighed for at tilknytte din virksomhed hvad enten det er landbrug, behandlerklinik eller andet, så længe virksomheden befinder sig på samme matrikel. På den måde holdes dit firma også beskyttet, renset og healet i Lyscirklens VandEnergi. I sådanne tilfælde er det selvfølgeligt vigtigt at du oplyser os om det, så vi har mulighed også at rense specifikt på din virksomhed.

Lyscirklens VandEnergi

800,00kr. / year

Lyscirklens VandEnergi sikrer dig all-round healing i et år.

Betaling for VandEnergi trækkes automatisk en gang årligt og kan til enhver tid opsiges. Hvis du har en virksomhed på samme adresse som din husstand, er du velkommen til at få denne med i VandEnergifeltet. Skriv blot dette til os 😊

Det du får er:

  • Daglig healing fra Verdensmoderens healingstrøm, som vil sikre en kontinuerlig udviklingsproces.
  • Dit vand vitaliseres på højest mulige vis – herunder vandet i din krop.
  • Healingen danner beskyttelse mod andres projektioner og giver dig mere styrke til at holde dit lys.
  • Beskyttelse mod mørke. Hele feltet renses for uvedkommende mørke, som skaber forstyrrelser i energifeltet.
  • Healingen beskytter mod stråling fra elektroniske enheder.
  • Skånsom og stabil udrensning af tungmetaller.
  • Du deltager med din energi, i at skabe et lysende netværk på jorden. Jo flere tilknyttede – des stærkere netværk.

Læs mere om VandEnergi her

Når Lyscirklens VandEnergi bestilles vil du modtage en mærkat, der sættes på matriklens postkasse – Så let aktiverer du Lyscirklens Vandenergi. Mærkaten sendes portofrit.

 

Lysindstrømning

I netop denne tid kommer der mere Lys til Jorden end nogensinde før. Dette lys/denne frekvensstigning vil skabe tumult og forårsage store både fysiske og psykiske omvæltninger i menneskers liv, da det påvirker og udvider vores bevidsthed. Selv om det er positivt, vil den kommende tid blive en svær periode for mange.

For at beskytte dig selv og din familie mest muligt i denne tid, vil VandEnergien hjælpe med til at stabilisere dig, dit energifelt og på samme måde din familie.

Moder Jord

Vi healer i samarbejde med Verdensmoderen

Healingsenergien strømmer fra Verdensmoderen til Lyscirklen, og vi kanaliserer denne energi videre til din husstands energifelt.

Det du siger JA til, når du vælger Lyscirklens VandEnergi, er at skabe et lysende netværk på jorden, som er under VandEnergiens beskyttende kuppel. Denne kuppel beskytter mod udefrakommende mørke energier, og er derfor ekstra vigtig netop nu.

Denne healingsenergi fra Verdensmoderen, som kontinuerligt strømmer til dig og dit energifelt, har mange andre funktioner – heriblandt en stille og rolig udrensning af tungmetaller.

Healingsenergien løber via vandmolekylerne, og da din krop indeholder store mængder vand, vil du selv tilføres kontinuerlig healing, når du befinder dig i dit beskyttede VandEnergifelt.

Du er altid velkommen til at kontakte os via telefon eller mail, hvis du er i tvivl om hvordan VandEnergi kan hjælpe dig og dine kære

Her ses et svar fra den åndelige verden på, hvordan man kan se effekten af VandEnergi

VandEnergi hos Lyscirklen

Effekten er ikke målbar, netop fordi det er en effekt, men resultatet af effektens arbejde vil jeg komme ind på senere. Allerførst vil jeg kigge på effekten, som er bindeled mellem VandEnergi og resultatet heraf. VandEnergi har den effekt, at det arbejder på en given måde, som jeg vil uddybe først.

Effekten af VandEnergi
Når et menneske opbygger sine celler, ved konstant at reproducere dem, sker der hele tiden en lille død og en nyskabelse eller fødsel. Døden hjælper det gamle bort og fødslen skaber det nye. I en sådan proces bruges der vand, fordi ethvert foster, ethvert nyt væsen samles og skabes i takt med at væsken fylder det. Her har du første stadie til liv på jorden… vand.
Forestil dig et foster, der ligger inde i livmoderen, når moderen udefra taler, bevæger, føler osv., så sendes hendes rungende vibrationer ind gennem vandet til det lille foster, ligesom lyden kan forme bølger på overfladen af vand. Væsken, der vibrerer på en bestemt måde, trænger helt ind og påvirker væsken i det lille foster, og herigennem løber vibrationerne videre ind til fostrets celler, ligesom det inde i cellerne løber videre til de forskellige dele, cellen er opbygget af osv. Alt dette opstår af moderens vibration/energi. Hvorvidt hendes tanker er positive, balancerende og helbredende eller negative, destruktive og sygdomsfremkaldende afhænger af det yderste modervæsen, eller katalysatoren for den energi, der strømmer igennem din krop. Det er meget forsimplet forklaret, for der er naturligvis mange energier der påvirker vores vibration. Det, du blot udvinder af VandEnergien, er, at du konstant er i en kuppel, der korrigerer og justerer energifrekvensen, så dit væsen centreres mere og mere i sine svingninger. Forestil dig at du lige nu står og blafrer som et flag i vinden, VandEnergien arbejder på at flaget kommer til at hænge fuldstændig lige, stille og strøget for enhver fold. VandEnergien arbejder henimod centrering.

Der er sammen med Verdensmoderens healing, som jo er den kuppel af centreret moderenergi, der hele tiden renser og forvandler det energisystem, som du og dine celler befinder jer i, gradvis blevet tilknyttet flere og flere ”hjælpeenergier”, til at opretholde den balancerede tilstand. Hjælpeenergierne er blandt andet den store Avatar, som renser for mørke, samt beskyttelse mod stråling og herunder også beskyttelse mod projektioner.
Hele det energifelt man bliver knyttet ind i, når man vælger Lyscirklens VandEnergi, er oprindelig tiltænkt lysarbejdere, også kaldet sensitive mennesker. Med Lyscirklens VandEnergi får du hjælp til at opretholde din naturlige balance på en gradvis udviklende måde, der gør det muligt at opnå en dybere indre kontakt, fordi vibrationen bliver balanceret, så du får ro i dit eget indre, til at mærke, føle, sanse det der ligger bag ved, nemlig følelsen af at være elsket, værdsat og beskyttet i alt hvad du foretager dig. Du kan altså stille og roligt begynde at måle VandEnergien på, at der opstår en større tillidsfølelse til livet inde i dig.

Målet for VandEnergi
Ved VandEnergi til menneskers husstande er målet at lægge vandoverfladen i mennesket til ro, for at vi på den måde bedre kan mestre vores liv. Vandet symboliserer i den grad hele det sansende og følelsesmæssige væsen i mennesket, som ved at falde til ro giver klarhed, overskud og målsætning. Det svarer til at vi sætter os ned og mærker efter, fordi der jo i vores energisystem pludselig er blevet plads til at vi kan høre vores eget indre/at vi kan mærke os selv. Al udvikling starter her, og det er netop derfor VandEnergien flytter et menneske betydeligt i løbet af et år. Mennesket kommer langt mere i kontakt med sin indre resonans, når udefrakommende forstyrrende energier sorteres fra, og menneskets egne indre ubalancer hele tiden korrigeres og centreres mere og mere. Dette er naturligvis en mere længerevarende og langsigtet proces, men den bidrager til at f.eks. anden healing, selvudvikling eller behandling, det kunne være zoneterapi og massage, har en langt større succesrate for sin healingseffekt. VandEnergi kan derfor ikke sammenlignes med den healing man får ved en almindelig fjernhealing, som går meget mere specifikt ind på enkelte områder, der ligger indenfor den store kuppel som VandEnergien varetager. VandEnergien holder feltet rent, så anden healing kan få mulighed for at arbejde mere specifikt og dybdegående.

Forestil dig at en healer, terapeut eller anden behandler skal igennem forskellige lag, for at komme ind til kernen af en problematik. Disse lag kan være farvet af udefrakommende kollektive vibrationer, eller de kan være låst fast af mørke styrende kræfter. Uanset hvad der forstyrrer energifeltet, så skal behandleren og du selv arbejde jer igennem alt dette, for at finde ordentligt ind til dig. Her ligger hele essensen af hvorfor VandEnergi er så fabelagtig god, når man ønsker at arbejde med selvudvikling. Den renser feltet, så du har en mere direkte vej ind til kernen eller essensen af dig, for at du på den måde undgår blændværk og andre forstyrrelser, og du i stedet kan flytte dig hurtigere fremad på din udviklingsvej.


Din postkasse er din indgangsport
Ved at placere VandEnergi-mærkaten på postkassen, åbnes der symbolsk for adgang til Verdensmoderens healing af husstanden. Om den sidder indeni, udenpå, foran, på siden, under eller tapetseret hele vejen rundt om, har ingen betydning. Det, der har betydning, er, at du laver en lille ceremoniel handling ved at påsætte klistermærket, for på den måde siger du JA i dit indre til at modtage healingen.