Når din skole modtager en VandEnergi-mærkat, påsættes denne skolens postkasse. På den måde aktiveres Lyscirklens VandEnergi, som er en daglig healing, der renser skolens energifelt. Derved vil skolen kontinuerligt fritages for uvedkommende forstyrrende energier, der skaber splid i arbejdsflow og humør blandt ansatte og elever. I stedet øges evnen til at få indre ro og holde fokus.

VandEnergi til skole

Med Lyscirklens VandEnergi vil skolens generelle energi højnes, så stedet arbejder fremad med et øget flow på alle plan. Blandt andet gamle negative tankemønstre renses, og forstokkede holdninger og følelsesmæssige brud heales, for på den måde at bidrage til øget vækst og udvikling. Dette gælder for skolen som helhed, men også for de individuelle parter, som dagligt færdes her. Læs mere her…

Ved køb af dette produkt sikres skolen VandEnergi i et år.

Lyscirklens VandEnergi

800,00kr. / year

Lyscirklens VandEnergi sikrer dig all-round healing i et år.

Betaling for VandEnergi trækkes automatisk en gang årligt og kan til enhver tid opsiges. Hvis du har en virksomhed på samme adresse som din husstand, er du velkommen til at få denne med i VandEnergifeltet. Skriv blot dette til os 😊

Det du får er:

  • Daglig healing fra Verdensmoderens healingstrøm, som vil sikre en kontinuerlig udviklingsproces.
  • Dit vand vitaliseres på højest mulige vis – herunder vandet i din krop.
  • Healingen danner beskyttelse mod andres projektioner og giver dig mere styrke til at holde dit lys.
  • Beskyttelse mod mørke. Hele feltet renses for uvedkommende mørke, som skaber forstyrrelser i energifeltet.
  • Healingen beskytter mod stråling fra elektroniske enheder.
  • Skånsom og stabil udrensning af tungmetaller.
  • Du deltager med din energi, i at skabe et lysende netværk på jorden. Jo flere tilknyttede – des stærkere netværk.

Læs mere om VandEnergi her

Når Lyscirklens VandEnergi bestilles vil du modtage en mærkat, der sættes på matriklens postkasse – Så let aktiverer du Lyscirklens Vandenergi. Mærkaten sendes portofrit.