Ved køb af 1 års privat VandEnergi, har du også mulighed for at tilknytte din virksomhed hvad enten det er landbrug, behandlerklinik eller andet på samme matrikel, således at dit firma også holdes beskyttet, renset og healet i Lyscirklens VandEnergi. I sådanne tilfælde er det selvfølgeligt vigtigt at du oplyser os om det, så vi har mulighed også at rense specifikt på din virksomhed.

Husstand

Køb 1 års VandEnergi til din husstand her…

Landbrug

Har du separat landbrug med store dyrehold, stutteri, rideskole mv. og udelukkende ønsker healing til dine dyr eller afgrøder, kan du købe det her.

Skole

Du kan som forstander af en skole også bestille VandEnergi. Her vil hele skolen renses kontinuerligt, for at bidrage til større balance, ro og fremgang både hos ansatte og elever.

Vær opmærksom på at VandEnergi til skoler kan anvendes til enhver institution, virksomhed, klub osv.

Hvordan virker det?

Nøjagtigt som ethvert menneske har et energifelt, således har enhver husstand også sit eget energifelt

De husstande der er tilmeldt healing via Lyscirklens Vandenergi, vil modtage healing i alle vandmolekylerne i dette energifelt. Det vil sige, at alt vand i luften, alt vand i dig, alt det vand der løber i dine rør og alt det vand der rammer din matrikel via regnen, vil modtage en høj form for healingsenergi i det øjeblik vandet befinder sig indenfor husstandens energifelt.

Vi healer i samarbejde med Verdensmoderen

i dette Vandenergi projekt.

Healingsenergien strømmer fra Verdensmoderen til Lyscirklen, og vi kanaliserer denne energi videre til din husstands energifelt.

Hvordan virker det i mennesket?

I kroppen findes der vandmolekyler i enorme mængder, som har stor indvirkning på dit fysiske og psykiske ve og vel. Når vi healer en klient, healer vi helt automatisk vandmolekylerne i dennes krop. Når vandet i kroppen ændrer sin struktur, gavner det cellernes arbejde og aktiverer kroppens selvhelbredende evne. Endvidere ved vi, at krop og psyke er uadskillelige faktorer og energien i det healede vand vil derfor også påvirke psyken, adfærden og humøret. Vil du hjælpe din egen udvikling, din sundhedsmæssige tilstand og dit psykiske ve og vel på vej, da vil Lyscirklens Vandenergi være ideel.

Nøjagtig som når vi fjernhealer en klient, kan vi fjernheale vandet hos og i dig.

Det I siger JA til, når I vælger Lyscirklens Vandenergi, er at skabe et lysende netværk på jorden

En vigtig del af dette arbejde består blandt andet i at opretholde et kraftigt energiskjold. Hver gang Lyscirklen opgraderer vores energiskjold, vil en nøjagtig kopi spredes via Vandenergiens lysende netværk, så alle husstande og menneskene heri får glæde af det. Det sørger for at beskytte healingsprocessen og holde unødvendige forstyrrelser på afstand.

Se videoer om VandEnergi

Lyscirklens Vandenergi beskytter også dig og din familie mod mørket

Her forstås mørket som negative, selvudslettende og destruktive tanker, der adskiller os for omverdenen ved sin evne til at skabe splid i os selv og dermed også i interaktionen med andre. Mørket arbejder stiltiende, og derfor vil det blot opleves som en ”dårlig dag”, hvor vores energi og overskud ligger lavt.

Vi har i Lyscirklen erfaret, at den tyngde, der kan rulle ind over ethvert menneske, udelukkende opstår, fordi mørket har adgang til sårbare knapper i os. Det er disse knapper og denne adgang, vi dagligt går ind og renser, så mørket holdes ude af hele det lysende netværk, vi kalder Lyscirklens Vandenergi. Herved vil dagene generelt føles lettere, og man vil opleve, at glæden kommer tilbage, fordi den lyse hjælp, der naturligt er omkring os, får sin plads tilbage til at kunne arbejde.

Ønsker du hjælp til at holde mørket ude af dit liv, og trænger du til, at tingene begynder at lykkes for dig, så forbind dig ind i det lysende netværk, der hedder Lyscirklens Vandenergi. Vi går dagligt ind og renser hele Vandenergifeltet.

Vil du vide mere om Vandenergiens effekt i relation til mørke, kan vi henvise til vores bog “Bogen om Mørke – Gavnlig viden for disciple og andre lysarbejdere”. 

Her er et svar på hvordan man kan se effekten af VandEnergi. Besvarelsen er fra vores brevkasse, der besvares af den åndelige verden. Du kan se flere brevkasse-svar på Lyscirklens facebookside.

Lyscirklens Brevkasse

Effekten er ikke målbar, netop fordi det er en effekt, men resultatet af effektens arbejde vil jeg komme ind på senere. Allerførst vil jeg kigge på effekten, som er bindeled mellem VandEnergi og resultatet heraf. VandEnergi har den effekt, at det arbejder på en given måde, som jeg vil uddybe først.

Effekten af VandEnergi
Når et menneske opbygger sine celler, ved konstant at reproducere dem, sker der hele tiden en lille død og en nyskabelse eller fødsel. Døden hjælper det gamle bort og fødslen skaber det nye. I en sådan proces bruges der vand, fordi ethvert foster, ethvert nyt væsen samles og skabes i takt med at væsken fylder det. Her har du første stadie til liv på jorden… vand.
Forestil dig et foster, der ligger inde i livmoderen, når moderen udefra taler, bevæger, føler osv., så sendes hendes rungende vibrationer ind gennem vandet til det lille foster, ligesom lyden kan forme bølger på overfladen af vand. Væsken, der vibrerer på en bestemt måde, trænger helt ind og påvirker væsken i det lille foster, og herigennem løber vibrationerne videre ind til fostrets celler, ligesom det inde i cellerne løber videre til de forskellige dele, cellen er opbygget af osv. Alt dette opstår af moderens vibration/energi. Hvorvidt hendes tanker er positive, balancerende og helbredende eller negative, destruktive og sygdomsfremkaldende afhænger af det yderste modervæsen, eller katalysatoren for den energi, der strømmer igennem din krop. Det er meget forsimplet forklaret, for der er naturligvis mange energier der påvirker vores vibration. Det, du blot udvinder af VandEnergien, er, at du konstant er i en kuppel, der korrigerer og justerer energifrekvensen, så dit væsen centreres mere og mere i sine svingninger. Forestil dig at du lige nu står og blafrer som et flag i vinden, VandEnergien arbejder på at flaget kommer til at hænge fuldstændig lige, stille og strøget for enhver fold. VandEnergien arbejder henimod centrering.

Der er sammen med Verdensmoderens healing, som jo er den kuppel af centreret moderenergi, der hele tiden renser og forvandler det energisystem, som du og dine celler befinder jer i, gradvis blevet tilknyttet flere og flere ”hjælpeenergier”, til at opretholde den balancerede tilstand. Hjælpeenergierne er blandt andet den store Avatar, som renser for mørke, samt beskyttelse mod stråling og herunder også beskyttelse mod projektioner.
Hele det energifelt man bliver knyttet ind i, når man vælger Lyscirklens VandEnergi, er oprindelig tiltænkt lysarbejdere, også kaldet sensitive mennesker. Med Lyscirklens VandEnergi får du hjælp til at opretholde din naturlige balance på en gradvis udviklende måde, der gør det muligt at opnå en dybere indre kontakt, fordi vibrationen bliver balanceret, så du får ro i dit eget indre, til at mærke, føle, sanse det der ligger bag ved, nemlig følelsen af at være elsket, værdsat og beskyttet i alt hvad du foretager dig. Du kan altså stille og roligt begynde at måle VandEnergien på, at der opstår en større tillidsfølelse til livet inde i dig.

Målet for VandEnergi
Ved VandEnergi til menneskers husstande er målet at lægge vandoverfladen i mennesket til ro, for at vi på den måde bedre kan mestre vores liv. Vandet symboliserer i den grad hele det sansende og følelsesmæssige væsen i mennesket, som ved at falde til ro giver klarhed, overskud og målsætning. Det svarer til at vi sætter os ned og mærker efter, fordi der jo i vores energisystem pludselig er blevet plads til at vi kan høre vores eget indre/at vi kan mærke os selv. Al udvikling starter her, og det er netop derfor VandEnergien flytter et menneske betydeligt i løbet af et år. Mennesket kommer langt mere i kontakt med sin indre resonans, når udefrakommende forstyrrende energier sorteres fra, og menneskets egne indre ubalancer hele tiden korrigeres og centreres mere og mere. Dette er naturligvis en mere længerevarende og langsigtet proces, men den bidrager til at f.eks. anden healing, selvudvikling eller behandling, det kunne være zoneterapi og massage, har en langt større succesrate for sin healingseffekt. VandEnergi kan derfor ikke sammenlignes med den healing man får ved en almindelig fjernhealing, som går meget mere specifikt ind på enkelte områder, der ligger indenfor den store kuppel som VandEnergien varetager. VandEnergien holder feltet rent, så anden healing kan få mulighed for at arbejde mere specifikt og dybdegående.

Forestil dig at en healer, terapeut eller anden behandler skal igennem forskellige lag, for at komme ind til kernen af en problematik. Disse lag kan være farvet af udefrakommende kollektive vibrationer, eller de kan være låst fast af mørke styrende kræfter. Uanset hvad der forstyrrer energifeltet, så skal behandleren og du selv arbejde jer igennem alt dette, for at finde ordentligt ind til dig. Her ligger hele essensen af hvorfor VandEnergi er så fabelagtig god, når man ønsker at arbejde med selvudvikling. Den renser feltet, så du har en mere direkte vej ind til kernen eller essensen af dig, for at du på den måde undgår blændværk og andre forstyrrelser, og du i stedet kan flytte dig hurtigere fremad på din udviklingsvej.


Din postkasse er din indgangsport
Ved at placere VandEnergi-mærkaten på postkassen, åbnes der symbolsk for adgang til Verdensmoderens healing af husstanden. Om den sidder indeni, udenpå, foran, på siden, under eller tapetseret hele vejen rundt om, har ingen betydning. Det, der har betydning, er, at du laver en lille ceremoniel handling ved at påsætte klistermærket, for på den måde siger du JA i dit indre til at modtage healingen.