Ærkeenglen Michael siger:

Det, I skal være opmærksomme på, er, at folk generelt ikke opfatter sig som misbruger, selvom de er det.

I er alle sammen misbrugere.

Denne specifikke misbrugspakke henvender sig til alle, der lige nu ønsker at arbejde med opgradering af deres energisystemer i håb om at træde dybere ind i den ny tids energi. ALT hvad der hedder misbrug må elimineres i mennesket, for at tage dette skridt. Den åndelige verden hævder, at misbrugsproblematikker ikke eksisterer i den rene 5. dimensionsenergi.

Misbrug kan findes i mange afskygninger og grader. Det kan være alt, fra mennesket der har tilbøjelighed til at drikke lidt for meget juice, også selvom juice anses for at være et sundere valg, til den hardcore misbruger, der kun kan komme igennem sin dag, ved at indtage sit stof.

Du vil ikke kunne slappe af og give slip, før denne handling er udført, dette stof er indtaget eller dette mål er nået.

Faktum er, at du i dit energisystem, dit sind og din krop, får en oplevelse af at falde til ro og have styr på tingene i det ultrakorte øjeblik, hvor indtagelsen eller udførelsen, af det dit misbrug retter sig mod, står på. Du vil ikke kunne slappe af og give slip, før denne handling er udført, dette stof er indtaget eller dette mål er nået. I kan godt se nu, at misbrug kan have enormt mange former og afskygninger.

Det, der er essentielt at forstå ved en misbrugsproblematik, er, at den ikke forlader dit system, før den er reageret på. Du kan muligvis pausere den, gemme den eller udsætte den, men derfor vil den stadig ligge under overfladen og lure, og derved skabe uro og rastløshed i din krop og i dit system.

Menneskeligt energisystem med misbrug

Med denne misbrugspakke begynder vi i samarbejde med Ærkeenglen Michael at få opløst nogle af de sideveje eller blindgyder, din bevidsthed havner i, når vi taler misbrug. Det er meget svært på områder, hvor misbruget eksisterer at finde vejen til sit sande indre lys, fordi der på denne vej er alt for mange blindgyder, der trækker i dig, og giver dig oplevelsen af at finde fred. Den egentlige indre sande fred findes ikke i disse blindgyder, men opnås i stedet når du fuldstændig ren og fri for begær kan stå i din lysstrøm og blive fyldt af dit hellige mål. Det lyder måske meget glamourøst, men faktum er, at misbrugsproblematikker hindrer din vej frem til dit åndelige mål. Du kan fjerne alt, hvad du oplever som uroskabende elementer drevet af dit eget begær, og håbe på at lysvejen derved vil åbne sig, men ligger misbrugets blindgyder stadig langs denne vej, kan det være en tung vej at bestride.
Denne pakke muliggør, at sådanne blindgyder fjernes, så flowet, frem til dit mål med inkarnationen, fremmes.

Healingerne i denne specifikke pakke er en hjælp til at holde misbruget i ørene, og styrke evnen til at kunne holde sig i sit lys og kunne træffe de rigtige valg, mens man selv arbejder med transformationen i form af at slippe misbruget.

Pakken indeholder:

  • En generel beskrivelse af misbrugsproblematikkers påvirkninger på dit energisystem og dit liv, samt en beskrivelse af hvordan lyscirklen arbejder healingsmæssigt med det. Der er også inspiration til hvordan du selv kan gribe det an.
    Beskrivelsen kan downloades fra din kvittering.
  • En lille selvhealingsøvelse.
  • 3 x fjernhealing henover de næste 3 uger. Vær opmærksom på at du ikke modtager beskrivelser af disse healinger.

Misbrug

900,00kr.

Med denne misbrugspakke begynder vi i samarbejde med Ærkeenglen Michael at få opløst nogle af de sideveje eller blindgyder, din bevidsthed havner i, når vi taler misbrug. Det er meget svært på områder, hvor misbruget eksisterer, at finde vejen til sit sande indre lys, fordi der på denne vej er alt for mange blindgyder, der trækker i dig, og giver dig oplevelsen af at finde fred. Faktum er, at misbrugsproblematikker hindrer din vej frem til dit åndelige mål. Denne pakke muliggør, at sådanne blindgyder fjernes, så flowet, frem til dit mål med inkarnationen, fremmes.

 

Pakken indeholder:

  • En generel beskrivelse af misbrugsproblematikkers påvirkninger på dit energisystem og dit liv, samt en beskrivelse af hvordan lyscirklen arbejder healingsmæssigt med det. Der er også inspiration til hvordan du selv kan gribe det an.
    Beskrivelsen kan downloades fra din kvittering.
  • En lille selvhealingsøvelse.
  • 3 x fjernhealing henover de næste 3 uger. Vær opmærksom på at du ikke modtager beskrivelser af disse healinger.

Læs mere om denne pakke

 

Lyscirklens specifikke pakker er udarbejdet i samarbejde med Ærkeenglen Michael, der er kommet til os som repræsentant for hele englehierakiet.