Forbered dit energisystem på at skifte til den nye tids energi

Det var en dag som alle andre, hvor vi gik i klinikken for at lave healingsarbejde. Vi blev guidet gennem en healing, som endte ud med, at vi blev ledt fra den gamle klode og over på en ny. Dette klodeskifte vil kunne sammenlignes med et skifte af en ægtefælle, hvilket er et energiskifte, som rigtig mange mennesker, på nuværende tidspunkt, bliver trænet i at håndtere. Ganske naturligt vil man i et stykke tid og til en vis grad hænge fast i de gamle energier, der hørte til livet med denne partner, og man skal gradvist lære den nye situation/energi at kende.

Et sådant energiskifte kan opleves både positivt og negativt, men den enkeltes prøver i forhold til denne proces går langt mere smidigt og gnidningsfrit ved hjælp af healing. Derfor laver vi hver måned en healing for, at ruste mennesker til dette skift, samt lette overgangen fra den gamle klodeenergi til den nye.

Hensigten med healingerne er gradvist, at få åbnet for og forstå den nye tids energi. Fra den indre verden forklares det, at overemnet på dette gruppearbejde er: ”Udvikling” og herunder temaet: ”Skiftet til den nye tids energi.”

Prisen er kr. 80,- pr. healing, som trækkes automatisk én gang om måneden.

Healingsarbejdet foregår den 20. i hver måned. Du får du en mail og en lydfil tilsendt umiddelbart efter, med beskrivelse af den healing du har modtaget.

Den nye KlodeEnergi

Den nye KlodeEnergi

80,00kr. / month

Deltag i Den nye KlodeEnergi. Healingerne forbereder dit energisystem til den nye tids energi.
Den 20. i hver måned modtager du en healing med tilhørende beskrivelse, som sendes til din mail. Beskrivelsen består af tekst og lydfil.

Healingerne er en fortløbende fortælling, hvor du skal se dig selv som elev i et klasselokale og hvor lærerinden repræsenterer den nye tids energi. Hver måned åbnes en ny låge på lærerindens tavle der udfolder sig til månedens healing/lektion. Lågen illustrerer en portal til 5. dimension.

Læs mere om Den nye KlodeEnergi her.

(Der er ingen binding i dette abonnement. Du kan melde dig ud når som helst du ønsker det.)

 

Vigtigt at vide

For at forstå healingerne i “Den nye KlodeEnergi”, er det vigtigt at kende tre hovedtræk, der gentager sig i alle healingerne:

    1. Lærerinden repræsenterer den ny tids energi.
    2. Eleverne repræsenterer jer/dig, der modtager healingen.
    3. Lågen repræsenterer en portal, eller en form for dimensionsskifte, hvilket vil sige at den ny tids energi befinder sig på den anden side af lågen.

Nedenfor ses diverse materiale fra nogle af lektionerne

OBS. Facebookgruppen fra de første lektioner eksisterer ikke længere. Alt foregår nu via mail.

9. lektion

Angst for det spirituelle/parapsykologiske forårsager blokering, så dit højere lys / din livsenergi og kraft, ikke kan trænge optimalt ned i dig. Da dette lys skal holde dig rask – fysisk og psykisk – bør du få healet denne blokering. Der findes rigtigt mange dygtige healere og andre behandlere, så vores bedste opfordring til dig er, at få gjort noget ved en sådan angst ❤️

7. lektion

Oplever du nakke- og hoved spændinger? Her får du 3 punkter der kan afhjælpe dette, samt styrke processen i at modtage den nye tids energi.

4. lektion

Det vi lærer i denne lektion er, at jo mere vi kommer i kontakt med den nye energi, jo mere kommer vi også i kontakt med det der i sandhed betyder noget for os ??

5. lektion

Der skæres igennem fra åndelig side, da de forklarer at uligehed og magtanvendelse ikke er en del af den nye tids energi. Den bygger på ligeværdighed og samarbejde.

3. lektion

2. lektion

1. lektion