Spirituel vækst er lang mere end spiritualitet. Det er til dig der ønsker at arbejde med fremskridt og fremdrift både på det personlige plan, men også rent karrieremæssigt, for at åbne det rum inde i dig, hvorfra al inspiration og idéer kommer.

Som deltager stiller du dig til rådighed som kanal for Lyset, således at den indre verden kan sende healing gennem dig til Jorden.

I gruppehealingerne arbejdes der hele tiden på at fremme deltagernes evne til at lade Lyset strømme frit igennem, så I derved kan gå omkring som lysspredere/lysarbejdere.

Lyscirklens Spirituel Vækst healing, er en ugentlig gruppehealing, som er rettet mod områder, der bidrager til spirituel og åndelig udvikling. Som deltager vil du opleve følgevirkningerne af at få korrigeret dit udviklingsmæssige potentiale. Det vil sige, at dine fysiske, følelsesmæssige og mentale ubalancer helt naturligt korrigeres, så kroppen og personligheden kan blive et optimalt redskab for sjælen og åndens impulser.

Deltag i Lyscirklens ugentlige gruppehealing og åben mulighederne for fremgang!

Prisen er kr. 20,- pr. healing og kan købes på følgende måde:

3 måneder kr. 260,-
Du modtager 13 fjernhealinger med tilhørende forklaring, som sendes hver weekend til din mail.

12 måneder kr. 1.040,-
Du modtager 52 fjernhealinger med tilhørende forklaring, som sendes hver weekend til din mail.

GruppeHealing ved Lyscirklen

Hvorfor vælge gruppehealing?

Gruppehealing er essentiel, når man taler om øget fremgang på alle plan. I en gruppe skabes muligheden for at arbejde med højfrekvente energier på en helt anden måde, end hvis der arbejdes med en enkelt person. Det gruppemedlem, der har den højeste udvikling, bliver gruppens laveste fællesnævner. Derfor vil gruppehealing for mange være en super mulighed for at tage nogle helt fantastiske udviklingsspring.

Hvis du ønsker et kvantespring, er gruppehealing midlet.

Desuden udvikles vores hjertechakra kun i gruppesammenhæng, hvad enten gruppen blot er på to eller flere personer. De fleste lysarbejdere og spirituelle mennesker har hjertechakraet som deres hovedcenter, da de arbejder i det, vi kalder hjertegruppen. Denne gruppe er enormt hengiven overfor sin næste og ønsker for alt i verden at hjælpe enhver, der har behov for dette.

Du vil udvikle dig fysisk, psykisk, mentalt og åndeligt ved regelmæssigt at få dine energier justeret. Dette giver en kontinuerlig fremgang i dit liv.

Spirituel Vækst – 1 år

1.040 Kr.

Deltag i vores ugentlige gruppehealing og få sat gang i din udvikling!
Denne healing går udelukkende ind på områder der bidrager til spirituel og åndelig udvikling. Som deltager vil du opleve følgevirkningerne af at få korrigeret dit spirituelle udviklingsmæssige potentiale. Det vil sige at dine fysiske, følelsesmæssige og mentale ubalancer helt naturligt korrigeres, så kroppen og personligheden kan blive et optimalt redskab for sjælen og åndens impulser.

Når du vælger Spirituel Vækst – 1 år, får du healing én gang om ugen i 52 uger. Du modtager healing hver weekend og beskrivelsen sendes til dig via mail.

Healingen fungerer på samme måde som vores individuelle FjernVisionsbehandlinger hvor blot denne healing er en gruppehealing.

Deltag i Lyscirklens ugentlige gruppehealing og få derved sat skub i din spiritualitet!

 

Spirituel Vækst – 13 uger

260 Kr.

Deltag i vores ugentlige gruppehealing og få sat gang i din udvikling!
Denne healing går udelukkende ind på områder der bidrager til spirituel og åndelig udvikling. Som deltager vil du opleve følgevirkningerne af at få korrigeret dit spirituelle udviklingsmæssige potentiale. Det vil sige at dine fysiske, følelsesmæssige og mentale ubalancer helt naturligt korrigeres, så kroppen og personligheden kan blive et optimalt redskab for sjælen og åndens impulser.

Når du vælger Spirituel Vækst – 3 måneder, får du healing én gang om ugen i 13 uger. Du modtager healing hver weekend og beskrivelsen sendes til dig via mail.

Healingen fungerer på samme måde som vores individuelle FjernVisionsbehandlinger hvor blot denne healing er en gruppehealing.

Deltag i Lyscirklens ugentlige gruppehealing og få derved sat skub i din spiritualitet!

 

Nedenfor er et par eksempler på tidligere healinger, som kan være interessante for dig at læse.

Denne gruppe stiller sig til rådighed som kanaler for lysets mestre!

Spirituel Vækst uge 45:

“Det første der iagttages er, at du nærmest dumper ned, så du står fuldstændig fast og stabilt på dit fundament. Det viser sig som en mørkebrun jordoverflade, og der er fuldstændig ro. Man kan se at dit system og dit indre ikke er fuldstændig i ro, og du undrer dig over den stilhed, der er omkring dig. Du er en smule mistroisk – ”hvad kan jeg forvente?”

Åndelige healere træder med rolige skridt frem fra periferien og går hen imod dig, mens de klapper. Du er yderst forvirret, kigger måbende på dem og forstå ikke lige hvad der sker. De løfter dig op på deres skuldre og bærer dig, som om de vil hædre dig. Gradvis kommer du ind i deres festlige stemning, og begynder selv at smile og rokke lidt med, men med ét stopper optoget. De åndelige healere bliver helt stille, de sætter dig ned på jorden og bukker sig i ærbødighed, for noget du endnu ikke helt ved hvad er.

Du ser ude fra horisonten et hvidt lys, hvor ud fra en skikkelse kommer gående imod dig. Du skynder dig at blænde ind i flokken, ved at sætte dig i ærbødighed som de andre.
En ældre herre – lidt Gandalf-lignende folder hænderne ud, og manifesterer samtidigt et stort gyldent gralsbæger, som han placerer foran os allesammen. Ud af gralen springer den ene Mester efter den anden, og de stiller sig op på rad og række bag den hvide troldmand (”Gandalf”).

”Rejs jer”, befaler han, mens han løfter armene et stykke op i vejret. Vi rejser os alle sammen, men står stadig rolige, afventende og afdæmpede. Han vender sig om og peger på én Mester ad gangen, hvorved der fra hver Mester åbner sig en farvet stråle af lys, som strækker sig ind mod et fælles centreringspunkt højt oppe over Mestrenes hoveder. Han begynder at gå frem og tilbage og begynder at tale med en enorm karisma og power. ”Her står vi som repræsentanter for Den Nye Tids Energi. Vi bidrager med vores energi og sender denne energi ned over Jordens befolkning. ”

Lad jer ikke nøjes”, siger han meget henvendt til os, mens han vifter med en strakt pegefinger. ”I må tage denne energi til jer i jeres hjerter, i jeres krop, i hele jeres væsen. Dette er vores mulighed for at sende energien til Jorden. Vores plan er at fylde små lysbærere i denne tid”, siger han og viser det som om han peger med en pegepind på det centreringspunkt energierne rammer. Nu kommer der nemlig en Jordklode frem, som energierne stråler ind på.
Han henvender sig igen til os og peger punktvis på forskellige af os med pegepinden, mens han siger: ”Vi har brug for hver og én af jer”. Herefter sætter han pegepinden i gulvet og hviler begge hænder på den, som var det en stok. Han holder en kort pause, mens han kigger ud på os. ”Kan vi regne med jer”, spørger han, og prompte råber alle healerne ”ja” i kor. De virker mere forberedte, men du når lige at få dit ja sneget med ind.
”Det kommer ikke til at blive kedeligt”, siger han tilfreds og tager sin pegepind under den ene arm, mens han går lidt frem og tilbage igen. Nu taler han mere løssluppen omkring at vi selvfølgelig ikke skal frygte noget, i og med at det jo ikke er os der skal have styr på situationen, for Mestrene har ansvaret, overblikket og evnerne til at håndtere det der skal håndteres. Et JA, er i virkeligheden alt vi behøver fra jer”, siger han mens han smiler og blinker.
Herefter præsenterer hver Mester og stråleenergi sig, og man kan se at der er otte stråler repræsenteret. Den hvide troldmand sender os alle et håndkys til afslutning.”

Spirituel Vækst uge 46:

Denne uges Spirituelle Vækst healing startede vi allerede med at lave den 11-11-2020 – klokken 11.11, fordi der havde de noget de gerne ville dele med os.

Alle de kvindelige mestre fra de 8 stråler træder frem med taktfulde, rolige skridt, indtil de står på rad og række foran os. De har samlet alle deres farvede stråler oppe i et fælles punkt over sig. Dette punkt henter lys oppefra som strømmer ud i de forskellige stråleretninger. Igen samles strålerne i et punkt under dem, som strømmer ned i jorden. Lige nu udgør de en rudeform. De lader alle deres energier blande i et stort gralsbæger, og det ligner farvet vand, der cirkulerer rundt.

Den hellige gral

Alle fra Spirituel Vækst gruppen, springer en tur ned og tager en dukkert i det farvede vand, og herefter står vi alle sammen fuldstændig indsmurt i forskelligfarvet energi.

”I bliver et produkt af os alle”, forklarer de kvindelige mestre os.  ”Det vil sige at I rummer hver af vores stråle energier i jer, det er simpelthen nødvendigt for at I kan kanalisere dem.”

Nu visualiserer du hvordan du selv står i en tilsvarende rudeform i alle strålefarverne. ”Dette bliver det nye grundelement i Spirituel Vækst healingerne”. Det er et symbol på at den hellige gral har åbnet sig inde i medlemmerne af denne gruppe.

Mennesket som kanal for mestrene