I skiftet til en 5. dimensions levevis er det vigtigt at gøre sig fri af blandt andet økonomisk stress. Hensigten er at have fuldkommen fred på det økonomiske område og føle sig 100% tilfreds, så økonomiske spekulationer ikke bliver en del, der fylder i hverdagen.

Når økonomisk stress renses ud af dit aurafelt, vil sidegevinsten være at der i stedet skabes flow i den økonomiske energi.

Den nye tids energi er en højvibrerende energi, hvor fokus altid ligger på noget der er opløftende eller konstruktivt. ”Ro og fremgang” er nøgleordene, og derfor er der slet ikke plads til den økonomiske stress-mentalitet, som er styrende på jorden i dag.

Økonomisk balance

Stress, spekulationer, bekymringer og anden ubehag angående økonomi opfordrer The Forces of Light os til, at rense ud af vores energifelt.

De siger, at det slet ikke er meningen mennesker skal have økonomiske ubalancer og kvaler i deres liv på jorden. Det er ikke nødvendigt for at modtage den læring, inkarnationen tilbyder.

Alle på jorden har lov til at have et fantastisk liv, når de er her. Det er tilstrækkeligt at have følelser, tanker og fare på alle andre måder end økonomisk. Det må komme til en ende, denne ulighed, som du har været vidne til. Vi ved, at det er barskt at være og opholde sig på jorden, men det er ikke nødvendigt, at det er SÅ hårdt. Alle kan stadig udvikle sig uden at føle sult og opleve skader på deres hjem og liv, af mennesker der styrer det hele. Dette vil ophøre.”

Økonomisk balance

Det, der menes, er, at økonomiske begrænsninger og blokeringer ikke er en del af den nye tids energi. For at leve i energien på den nye lysende klode, må man gøre sig fri af sådanne begrænsende følelser.

Det er vigtigt at understrege at du ikke behøver at have økonomiske mangler, for at opleve økonomisk stress, da stress på det økonomiske område ligger kollektivt ind over hele Jorden og på den måde er svær at undgå, medmindre man bevidst har arbejdet sig ud af hele dette energilag. Enhver har gavn af at skabe frihed på dette område indeni sig selv.

I den nye tid eksisterer ulighed ikke og derfor må sådanne tanker, følelser og overbevisninger renses ud af mennesket selv, for at den nye levemåde kan træde i kraft.

Det er således at vi flytter os gradvist på de områder, hvor vi er klar til det. Det vil sige at man godt kan have åbnet for den nye klode energi på f.eks. det kærlighedsmæssige område og i sit arbejdsliv, men har måske ikke åbnet for energien rent boligmæssigt, eller i sin spirituelle tilgang osv. Det hele aktiveres ikke samtidig.

Nedenfor ses en mulighed for at arbejde med din økonomiske stress

Pakke 1 “Økonomisk Balance”
Healing af generel økonomisk stress

Denne type vil mærkes som et ubehag ved hjertechakraet, fordi følelsen af sorg eller mindreværd trykker.

Her opleves stress grundet mangel til de daglige og månedlige udgifter, generel økonomisk stress over hvordan alt udvikler sig i samfundet, rentestigninger, stigninger i leveomkostninger etc., eller det kan være stress som retter sig mod noget på længere sigt, f.eks. penge til et nyt tag, til børnenes konfirmationer eller til pensionsalderen mv.

Oplever du denne type stress, og føler du at det hovedsageligt sidder ind over dit hjerte, som et mismod, så vil vi anbefale pakken Økonomisk Balance, hvor du får hjælp til at slippe stress forbundet med mindreværdsfølelse.

Når følelserne og de indre begrænsninger slipper, vil det helt naturligt medføre forandringer og slip i det ydre liv.

Pakke indeholder

  • 1 x Fjernhealing uden beskrivelse, for at slippe økonomisk stress
  • 1 x Selvhealingsøvelse som kan anvendes igen og igen

Økonomisk balance

600 Kr.

Når du transformerer og løfter din bevidsthed og dit energisystem for at leve i den nye tids frekvens, er det meget væsentligt at slippe gamle økonomiske tankeformer og stress.

Pakke indeholder

  • 1 x Fjernhealing for at slippe økonomisk stress
  • 1 x Selvhealingsøvelse som kan anvendes igen og igen

Pakken her er rettet mod at heale den økonomiske stress, der blokerer hjertechakraet. Vær opmærksom på at der findes flere andre stress typer. Læs om typerne her.

 

Der vil senere komme healingspakker til andre typer økonomisk stress

Pakke 2 “Økonomisk Flow”
Healing af økonomisk fastlåsthed og stagnation

Oplever du at der er stilstand og at du ikke kan se sig ud af din økonomiske situation, uanset hvad du stiller op og hvor meget du knokler. Denne type af økonomisk stress medfører frustration, som sætter sig i solar plexus chakraet.

Pakke 3 “Økonomisk klarhed”
Healing af økonomisk uoverskuelighed og spekulationer

Grubler du alt for meget over hvordan du kan øge din indtjening eller forbedre din løn. Er du konstant på overarbejde i din tankevirksomhed, med økonomiske spekulationer, fordi du prøver at finde klarhed og overblik. Denne type af stress vil mærkes i dit pandechakra og medfører ofte spændinger i panden.