Hvad er Lyscirklens Vandenergi?

Forestil dig, at der skabes en beskyttende kuppel over netop din matrikel eller bolig. Til denne kuppel ledes der kontinuerlig healingsenergi fra Verdensmoderen via Lyscirklens kanaler. Denne healingsenergi lagres i vandpartiklerne i luften, i undergrunden, i vandhanen, i din krop – ja overalt indenfor kuplen, så du kontinuerligt vil modtage healing.

VandEnergien sørger også for beskyttelse mod flere ting – hvoraf det vigtigste er beskyttelsen mod mørke.

VandEnergi er på den måde en virkelig god basis at have, så dit energisystem får lov til at hvile i et balanceret og lyst felt. VandEnergien skaber gradvist mere og mere ro i udefrakommende og forstyrrende energier. På den måde bliver du hjulpet til bedre at kunne mærke dig selv, hvilket er en af nøglerne til at træde ind i den nye tids energi.

Denne healing påvirker strukturen i matriklens vand og dette strukturerede vand er gavnligt for både krop og sjæl.

Se videoer om VandEnergi

Læs mere om VandEnergi her på siden og se evt. vores forklarende videoer.

Forskning

Billederne af de to vandkrystaller er fotograferet, af den nu afdøde Japanske videnskabsmand Masaru Emoto. Emoto har i over 20 år arbejdet med at påvise hvordan den molekylære struktur i vand ændres, alt efter hvilke stimuli den udsættes for. Hans forskning viste blandt andet hvordan strukturen i forurenet vand, efter påvirkning af bøn, ændres og genoprettes til smukt dannede geometriske krystaller, som dem der findes i rent og sundt vand.

Billederne illustrerer hvordan vandkrystallerne ændrede sig i vandet i Fujiwara Dam, efter at buddhist-præsten i Jyuhoin Temple havde bedt over vandet i en time.

Når Lyscirklen healer vandet samles molekylerne på en hensigtsmæssig struktureret måde, så alt hvad der er i kontakt med vandet modtager healing.

Få glæde af Lyscirklens Vandenergi, ved at påsætte en Vandenergi–mærkat på din postkasse. Dette er vores adgangbillet til at lade healingsenergien strømme. På den måde sikrer du, at al vand indenfor din husstand holdes oploadet med Lyscirklens Vandenergi.

Måden det fungerer på, er ved, at Lyscirklen åbner den rette healingsenergi og kanaliserer denne ud til dit matrikelområde. Herved vil både regnvand, grundvand, badevand, drikkevand – ja, sågar luftens vandmolekyler blive bærer af Lyscirklens Vandenergi.

For at forstå princippet kan det være gavnligt, at tænke på et vandmolekyle som et lille batteri, det kan være fladt eller opladt og det er her Lyscirklens energi hele tiden vil sørge for, at holde disse små vandmolekyler opladt, så energien kan bruges til alt levende på matriklen. Det vil sige, at balancen mellem eksempelvis mikroorganismer stabiliseres, da det derved ikke kun er de stærkeste mikroorganismer, der har energi til at overleve og dominere, men i stedet får alle optimal energi, så balancen opretholdes. Herved vil immunforsvar, funktionsevner – motoriske, mentale og følelsesmæssige styrkes, og hele miljøet i husstanden forbedres. Det vil bidrage til øget trivsel og den sociale balancegang parterne imellem vil balanceres, nøjagtig som det sker med mikroorganismerne.

Lyscirklens Vandenergi beskytter også dig og din familie mod mørket

Her forstås mørket som negative, selvudslettende og destruktive tanker, der adskiller os for omverdenen ved sin evne til at skabe splid i os selv og dermed også i interaktionen med andre. Mørket arbejder stiltiende, og derfor vil det blot opleves som en ”dårlig dag”, hvor vores energi og overskud ligger lavt.
Vi har i Lyscirklen erfaret, at den tyngde, der kan rulle ind over ethvert menneske, udelukkende opstår, fordi mørket har adgang til sårbare knapper i os. Det er disse knapper og denne adgang, vi dagligt går ind og renser, så mørket holdes ude af hele det lysende netværk, vi kalder Lyscirklens Vandenergi. Herved vil dagene generelt føles lettere, og man vil opleve, at glæden kommer tilbage, fordi den lyse hjælp, der naturligt er omkring os, får sin plads tilbage til at kunne arbejde.

Vandenergi beskytter mod mørke

Ønsker du hjælp til at holde mørket ude af dit liv, og trænger du til, at tingene begynder at lykkes for dig, så forbind dig ind i det lysende netværk, der hedder Lyscirklens Vandenergi. Vi går dagligt ind og renser hele Vandenergifeltet.

Vil du vide mere om Vandenergiens effekt i relation til mørke, kan vi henvise til vores bog “Bogen om Mørke – Gavnlig viden for disciple og andre lysarbejdere”. 

Ifølge Verdensmoderen beskytter VandEnergi mod stråling

Hun forklarer det således:
“Når stråling passerer ind igennem dit energisystem, som det jo af og til vil gøre når du f.eks. anvender netværk, så skal du forstå det således; Hos personer der er beskyttet VandEnergi vil strålingen umiddelbart efterfølgende opløses og forsvinde som gyldne energipartikler. I energisystemer der ikke er beskyttet, bliver strålingen hængende som et kraftigt efterslør, der hverken gavner krop eller sjæl.”

Udrensning af tungmetaller

I April 2022 spurgte vi Ærkeenglen Michael om det kunne være en ide, at lave en pakke til udrensning af tungmetaller, da tungmetaller har mange skadelige virkninger på mennesket.

VandEnergi flaske

En ny styrke er født

Som vi mange gange har fortalt, er det Verdensmoderen, der står bag den rensende effekt og vitalisering af vandet i Lyscirklens VandEnergi.
Verdensmoderen fremstår med en stor smuk gravid mave, fordi der hele tiden modnes noget nyt i hende. Det er blandt andet dette hele hendes væsen står for, nemlig at lade noget modnes og derefter udfolde sig.

Tre gange er det sket, at Verdensmoderen har født, i den tid hvor vi i Lyscirklen har haft et bevidst samarbejde med denne smukke energi, og senest for nyligt, den 15-07-2022, hvor hun kl. 14.41 gik i fødsel.

Verdensmoderen gravid

Vi var midt i en renselse af VandEnergi feltet, da hun viser os, at det presser sig på med sin gravide mave, som i noget tid har fremstået ganske stor. Nu kom så tidspunktet hvor noget nyt kom til.

Verdensmoderen fødte et lysende væsen, som var opbygget af en helt masse små lysende stave. Da lysvæsenet var kommet godt til verden, begyndte det at dele sig ud til alle, der har VandEnergi, ved at dele disse små lysstave til alle personer i feltet. Hver især lagde I alle jeres lysstav ind som en støtte i rygsøjlen, og dette er et tydeligt symbol på, at en fornyet styrke, til at kunne holde sit eget lys, er født, eller med andre ord tilføjet til VandEnergi feltet.

At kunne holde sit eget lys betyder, at I alle vil have lettere ved at stå fast på det, I mener, føler og tror på. I vil ikke så let lade jer vælte omkuld af omverdenen, men opleve at I står mere stabilt og sikkert i jer selv.

Har du endnu ikke prøvet VandEnergi
giver vi en GRATIS prøveperiode

100 % uforpligtende og uden binding!

Gratis prøveperiode

Har du allerede modtaget din gratis prøveperiode og ønsker at fortsætte?