Hvad er Lyscirklens Vandenergi?

Lyscirklens Vandenergi er en måde hvorpå du kan bidrage til at holde dit energifelt i balance. Ofte er vi påvirket indenfor vores gruppe, hvad enten det er en plante-, dyre- eller menneskegruppe/familie. Derfor har Lyscirklen gjort det muligt at modtage healing på gruppeniveau.

 

Denne healing påvirker strukturen i matriklens vand og dette strukturerede vand er gavnligt for både krop og sjæl.

Forskning

Billederne af de to vandkrystaller er fotograferet, af den nu afdøde Japanske videnskabsmand Masaru Emoto. Emoto har i over 20 år arbejdet med at påvise hvordan den molekylære struktur i vand ændres, alt efter hvilke stimuli den udsættes for. Hans forskning viste blandt andet hvordan strukturen i forurenet vand, efter påvirkning af bøn, ændres og genoprettes til smukt dannede geometriske krystaller, som dem der findes i rent og sundt vand.

Billederne illustrerer hvordan vandkrystallerne ændrede sig i vandet i Fujiwara Dam, efter at buddhist-præsten i Jyuhoin Temple havde bedt over vandet i en time.

Når Lyscirklen healer vandet samles molekylerne på en hensigtsmæssig struktureret måde, så alt hvad der er i kontakt med vandet modtager healing.

Få glæde af Lyscirklens Vandenergi, ved at påsætte en Vandenergi–mærkat på din postkasse. Dette er vores adgangbillet til at lade healingsenergien strømme. På den måde sikrer du, at al vand indenfor din husstand holdes oploadet med Lyscirklens Vandenergi.

Måden det fungerer på, er ved, at Lyscirklen åbner den rette healingsenergi og kanaliserer denne ud til dit matrikelområde. Herved vil både regnvand, grundvand, badevand, drikkevand – ja, sågar luftens vandmolekyler blive bærer af Lyscirklens Vandenergi.

For at forstå princippet kan det være gavnligt, at tænke på et vandmolekyle som et lille batteri, det kan være fladt eller opladt og det er her Lyscirklens energi hele tiden vil sørge for, at holde disse små vandmolekyler opladt, så energien kan bruges til alt levende på matriklen. Det vil sige, at balancen mellem eksempelvis mikroorganismer stabiliseres, da det derved ikke kun er de stærkeste mikroorganismer, der har energi til at overleve og dominere, men i stedet får alle optimal energi, så balancen opretholdes. Herved vil immunforsvar, funktionsevner – motoriske, mentale og følelsesmæssige styrkes, og hele miljøet i husstanden forbedres. Det vil bidrage til øget trivsel og den sociale balancegang parterne imellem vil balanceres, nøjagtig som det sker med mikroorganismerne.

Ifølge Verdensmoderen beskytter VandEnergi mod stråling

Hun forklarer det således:
“Når stråling passerer ind igennem dit energisystem, som det jo af og til vil gøre når du f.eks. anvender netværk, så skal du forstå det således; Hos personer der er beskyttet VandEnergi vil strålingen umiddelbart efterfølgende opløses og forsvinde som gyldne energipartikler. I energisystemer der ikke er beskyttet, bliver strålingen hængende som et kraftigt efterslør, der hverken gavner krop eller sjæl.”

Nyeste tilføjelse til VandEnergien

I April 2022 spurgte vi Ærkeenglen Michael om det kunne være en ide, at lave en pakke til udrensning af tungmetaller, da tungmetaller har mange skadelige virkninger på mennesket.

Bestil din GRATIS prøveperiode her…

100 % uforpligtende og uden binding!

Gratis prøveperiode

Har du allerede modtaget din gratis prøveperiode og ønsker at fortsætte?