Denne specifikke pakke er udarbejdet i samarbejde med Ærkeenglen Michael og Karmas Herre

Pakken her hjælper dig i din frigørelse af gamle karmiske lænker, som du ikke længere har nogen nytte af at bære. En karmisk lænke vil sige at du holdes tilbage på visse områder, hvor du stadig mangler at lære, for at det næste skridt fremad i livet kan betrædes. Det er imidlertid således at karmiske lænker af og til blot er et levn fra fortiden, som du ikke længere drager nytte af at bære, fordi du rent udviklingsmæssigt er trådt over dette stadie, derved vil lænken blot være en energi, der holder dig tilbage, og som du kan fjerne da læringsprocessen allerede er modtaget.

Man kan sige det således, at du allerede har integreret din læring og det er netop derfor at lænkerne kan og bør opløses.

Healingen rydder op i de karmiske lænker, som du ikke længere har brug for og som blot tynger din energi. Hensigten er at skabe sætte sig fri, så du uden begrænsning kan modtage og leve den nye tids energi. Du kan i videoen her høre hvordan karmiske lænker blandt andet kan udspille sig i dit system.

Specifik pakke til opløsning af karmiske lænker indeholder:

  • 1 x karmahealing, der laves som en fjernhealing uden beskrivelse
  • 1 x generelbeskrivelse som downloades direkte fra din kvittering
  • 2 x visualiseringsøvelse

Karmisk frisættelse

800,00kr.

Karmisk frisættelse er en specifik pakke, som er udarbejdet i samarbejde med Ærkeenglen Michael, Karmas Herre og Lyscirklen. Her vil forældede karmiske lænker, som fængsler dig, løsnes. Dette er vigtigt, da du så sættes fri til at fungere ud fra det udviklingstrin/stadie du er kommet til.

Når der renses og forvandles gamle lænker, så mennesket kan blive mere fri, til at udleve Den Ny Tids energi.

Læs mere og se eventuelt en tilhørende video her: https://lyscirklen.dk/karmisk-frisaettelse/

 

Specifik pakke til opløsning af karmiske lænker indeholder:

  • 1 x karmahealing, der laves som en fjernhealing uden beskrivelse
  • 1 x generelbeskrivelse som downloades direkte fra din kvittering
  • 2 x visualiseringsøvelse

 

Lyscirklens specifikke pakker er udarbejdet i samarbejde med Ærkeenglen Michael, der er kommet til os som repræsentant for hele englehierakiet