Oprydningsarbejde i dit hus kan både indebære renselse af energier, der ikke længere gavner ejeren eller familiens energifrekvens. Måske stammer disse energier fra en tidligere ejer, eller måske har familien gennemgået en voldsom transformation de sidste par år og en opgradering af husets energi er nødvendig, for igen at finde ro og balance, når man befinder sig i sit hjem.

Den anden form for husrenselse kan bestå i at hjælpe afdøde over i lyset. Denne form for renselse kræver ingen yderligere oplysninger om, hvem der tidligere har været i huset. Genfærd, som det populært kaldes, kan både have levet i det hus hvor det befinder sig, men kan også være samlet op andet steds fra.

Hvis du ønsker at få renset dit hjem hos Lyscirklen, vil begge former for renselse indgå.

Endvidere kan der dukke yderligere healing op til de personer, der har været i kontakt med, eller måske stadig er påvirket af mødet med uvedkommende energier eller afdøde sjæle. Hertil kan tilkøbes ekstra healing efter behov.

Lyscirklens husrenselse laves over afstand, da vi clairvoyant tuner ind på hjemmets energi. Du vil modtage en mail med beskrivelse af det udførte arbejde.