Disse pakker varierer i indhold, men som udgangspunkt vil en pakke indeholde 1-3 fjernhealinger. Nogle pakker indeholder øvelser og i andre får du mulighed for at stille Ærkeenglen Michael spørgsmål. Disse spørgsmål vil blive clairvoyant besvaret. Ydermere vil der være skriftligt materiale tilgængeligt, som beskriver dele af pakkens indhold.

Ærkeenglen Michael med sværd

Ærkeenglen Michael

Lyscirklens specifikke pakker er udarbejdet i samarbejde med Ærkeenglen Michael, der er kommet til os i starten af 2020 som repræsentant for hele englehierakiet.

Ærkeenglen Michael har et særligt fokus på disse specifikke healinger, og han søger for at de gennemarbejdes af englene, med deres altomfavnende energi og englehealing.

Ærkeenglen Michael

“Når jeg deltager i healingsarbejdet, forsøger jeg at rette hele mit fokus ind på det som gavner modtageren mest. Du kan selv have nogle præferencer og ønsker om hvad du vil helbredes for, eller ”videre i dit liv” med, men hvis jeg vurderer at der er andet der er vigtigere at kigge på og arbejde med først, så vælger jeg rækkefølgen for dit eget bedste. Jeg påkalder alle de engle, der er nødvendige for lige netop din fremgang og sundhed. Jeg beder dem arbejde i dybden, så du vil mærke en forskel fra før du modtog mine healinger, og du kan trygt læne dig tilbage i tillid til at det bedste sker for dig. Under mine vinger er der trygt og rart, der er glæde og harmoni, og du vil mærke denne energi strømme ind i dit liv, jo mere healing jeg får lov at bidrage med. Du får indblik i dine problematikker, for en del af min healing retter sig mod åbenbaring, og denne åbenbaring sender jeg til dig enten direkte eller via Lyscirklen. Forhold dig blot til det du føler er sandt, eller til det der føles sandt og ægte i dit hjerte. Jeg forventer ikke mere end at du forsøger at forstå, det er alt jeg behøver for at nå igennem til dig.”

Dikteret af Ærkeenglen Michael.

Englehealing hos Lyscirklen

Prøv nedenstående pakkeløsninger
eller henvend dig til Lyscirklen, hvis du ønsker hjælp til hvilken pakke der vil være bedst for dig i din proces

Klik på produktets billede for at læse nærmere

Angst Forsvind! – Pakkeløsning

1.200,00kr.

Du lider muligvis af en specifik type angst, eller måske oplever du bare at du handler irrationel i visse situationer – i situationer hvor du føler dig særligt presset. Uanset hvor, hvornår og hvordan din angst opstår, så vil det selvfølgeligt være hensigtsmæssigt at få arbejdet med den, og gradvis få den renset ud af dit system, efterhånden som du er klar til det.

Læs mere om den specifikke pakke “Angst Forsvind!”

Pakken indeholder:

 • 1 stk. beskrivelse af angst generelt.
 • 2 x video med forklarende teknikker til selvhjælp.
 • 3 x fjernhealing udført af Lyscirklen, dog gør vi opmærksom på at disse healinger ikke indbefatter beskrivelser.
 • 3 måneders VandEnergi, som blot tillægges dit abonnement hvis du allerede er medlem. Vi anbefaler i særdeleshed VandEnergi til mennesker, der lider af eller oplever angst.

 

Din beskyttende æggeskal

200,00kr.

Din beskyttende æggeskal

Ærkeenglen Michael der står som repræsentant for hele englehierakiet, har undervist os i at lægge denne beskyttelse i samarbejde med ham. Hans ønske er at folk kan bevæge sig trygt rundt blandt hinanden i nærkontakt, uden at føle sig truet af om andres vacciner kan påvirke dem skadeligt.

Pakken indeholder

 • En fjernhealing hvor den energimæssige beskyttende æggeskal udarbejdes
 • En generel beskrivelse om princippet bag beskyttelsen, som du kan downloade via din kvittering. Denne beskrivelse kan du genlæse, hvis der skulle opstå usikkerhed på, om din beskyttelse nu også er god nok. Genlæsning af den generelle beskrivelse vil styrke din tillid og overbevisning.

Du hører fra os senest 3 dage efter at vi har modtaget din bestilling.

Hjerteåbnings-processen

700,00kr.

Når hjerteenergien flytter sig for at virke mere aktivt gennem halschakraet, vil der opstå symptomer i hals, skuldre, nakke, kranie, tænder og ører. Dertil kommer at der ofte vil være en pendant til problematikker i underliv, lænd, bækken og haleben.

Denne specifikke pakke retter sig mod at hjælpe hjerteenergien op i halsen, hvilket er en proces der træder i kraft, når hjertet er blevet god til at mærke efter og du som menneske kan følge det der føles rigtigt for dig. Hjertets beslutninger skal udleves og igangsættes helt konkret i dit liv, hvilket fremmes, når hjerteenergien begynder at udtrykke sig gennem halsen.

Når halscenteret aktiveres vil sakralchakraet energi også forsøge at finde vejen derop. Dette kan som nævnt give problematikker omkring bækkenområdet og ligeledes vil gamle følelser og adfærd fra dette center komme frem i mennesket. Det kan være følelser som jalousi, angst, aggression, vrede osv.

Som hjælp i denne udviklingsproces får du i pakken:

 • 1 x fjernhealing
 • 1 x generel beskrivelse, som kan downloades fra din kvittering
 • 2 x øvelser

Ved køb af denne vare kan du forvente at høre fra os indenfor 3 dage.

Læs mere om Hjerteåbnings-processen her…

 

Immunforsvar – Pakkeløsning

1.000,00kr.

Denne pakke henvender sig direkte til dig, der ønsker healing til dit immunforsvar. Immunforsvaret bidrager til at holde kroppen sygdomsfri, ved at bekæmpe uønskede, fremmede indtrængere (bakterier, vira, svampe mm.), men immunforsvaret står også for det generelle almene velbefindende. Det er derfor vigtigt at have et så højtvibrerende og velfungerende immunforsvar som muligt.

I denne pakke får du en beskrivelse af den generelle forståelse af immunforsvarets funktion, men du får også indsigt i hvordan Lyscirklen, det vil sige den åndelige del af Lyscirklen, anskuer menneskets immunforsvar.

 

Pakken indeholder:

 • En beskrivelse af immunforsvaret
 • 3 x fjernhealing henover de næste 3 uger. Vær opmærksom på at du i denne pakke ikke får mails med beskrivelse af selve healingerne
 • Clairvoyant besvarelse af 2 stk. spørgsmål der er relateret til din problematik. Disse spørgsmål sendes til aum@lyscirklen.dk

 

Karmisk frisættelse

800,00kr.

Karmisk frisættelse er en specifik pakke, som er udarbejdet i samarbejde med Ærkeenglen Michael, Karmas Herre og Lyscirklen. Her vil forældede karmiske lænker, som fængsler dig, løsnes. Dette er vigtigt, da du så sættes fri til at fungere ud fra det udviklingstrin/stadie du er kommet til.

Når der renses og forvandles gamle lænker, så mennesket kan blive mere fri, til at udleve Den Ny Tids energi.

Læs mere og se eventuelt en tilhørende video her: https://lyscirklen.dk/karmisk-frisaettelse/

 

Specifik pakke til opløsning af karmiske lænker indeholder:

 • 1 x karmahealing, der laves som en fjernhealing uden beskrivelse
 • 1 x generelbeskrivelse som downloades direkte fra din kvittering
 • 2 x visualiseringsøvelse

 

Misbrug

900,00kr.

Med denne misbrugspakke begynder vi i samarbejde med Ærkeenglen Michael at få opløst nogle af de sideveje eller blindgyder, din bevidsthed havner i, når vi taler misbrug. Det er meget svært på områder, hvor misbruget eksisterer, at finde vejen til sit sande indre lys, fordi der på denne vej er alt for mange blindgyder, der trækker i dig, og giver dig oplevelsen af at finde fred. Faktum er, at misbrugsproblematikker hindrer din vej frem til dit åndelige mål. Denne pakke muliggør, at sådanne blindgyder fjernes, så flowet, frem til dit mål med inkarnationen, fremmes.

 

Pakken indeholder:

 • En generel beskrivelse af misbrugsproblematikkers påvirkninger på dit energisystem og dit liv, samt en beskrivelse af hvordan lyscirklen arbejder healingsmæssigt med det. Der er også inspiration til hvordan du selv kan gribe det an.
  Beskrivelsen kan downloades fra din kvittering.
 • En lille selvhealingsøvelse.
 • 3 x fjernhealing henover de næste 3 uger. Vær opmærksom på at du ikke modtager beskrivelser af disse healinger.

Læs mere om denne pakke

 

PollenAllergi – Pakkeløsning

1.200,00kr.

PollenAllergi kan være til stor gene, så hvorfor ikke arbejde med at frisætte den? Gennem healing kan årsagen til pollenallergi løsnes og sættes fri, så allergenet ikke har en prygleknap, der igangsætter uønskede symptomer som irritation, rødme, kløe og svie, samt væske der løber fra øjne og næse. Du får her muligheden for at blive allergifri og samtidig få indblik i hvad årsagen bag allergien kan være.

Pakke indeholder:

 • 3 stk. fjernhealing som foretages med en uges mellemrum i tre uger. Vær opmærksom på at der til disse healinger ikke medfølger nogen beskrivelse, men til gengæld får du et generelt indblik i årsagen til allergi, samt forståelse for hvordan healingsarbejdet virker.
 • Den generelle beskrivelse, der medfølger, kan downloades ved køb af pakken.
 • I denne pakke har du mulighed for at få besvaret 2 spørgsmål i relation til din problematik.
 • Derudover får du et skema over de forskellige pollentyper med tilknyttede følelser, som kan lede dig i retning af hvorfor netop din pollenallergi er opstået. Hvis du ikke har pollenallergi, men andre typer af allergi, kan følelserne i skemaet måske alligevel igangsætte en erindring om hvor din allergi har sit ophav.

 

Reducering af skader

400,00kr.

Vi arbejder på at udbedre og forebygge skader i dit energisystem, som er opstået ved at tage uhensigtsmæssige energier ind.

Denne pakke er udelukkende et energiarbejde og må ikke forveksles med anden type behandling. Kontakt gerne Lyscirklen for nærmere info eller tvivlsspørgsmål.

Pakke består af:

 • 2 x fjernhealing
 • Vær opmærksom på at der i denne pakke medfølger en generel beskrivelse af healingerne, som kan downloades fra din kvittering, men ingen individuel healingsbeskrivelse.

 

Slægtskab

1.200,00kr.

Når du efter et forhåbentligt godt og dejligt liv igen går over på den anden side, vil diverse mønstre og vaner slippe dig, og dit jordiske gods efterlades til dine efterladte. På den måde kan slægtsmedlemmers energi videregives til andre fra familien, som stadig er på Jorden for at bære gruppens energifelt. Man kan godt sige at man ”arver” mønstre, vaner men også jordiske kundskaber fra dem, der går bort.

Derfor vil det altid være gavnligt at rense ud i, som navnet siger, ”skabet” med alt fra vores slægt. Det vil sige, at det renses i dette store skab, der rummer gammelt skidt, som vi slæber med os med ”ting og sager” fra vores slægt.

 

Pakkeindhold

 • 1 x generel beskrivelse som kan downloades fra din kvittering
 • 2 x fjernhealing der laves uden en individuel beskrivelse
 • 1 x vejledende øvelse i at skabe et gruppefelt, med kvaliteter du selv ønsker

Læs mere om denne pakke

 

Solar Plexus rejsen – Pakkeløsning

1.200,00kr.

Enhver, der står i de nedenstående prøver, er lige nu i færd med at løfte sin energi fra Solar Plexus der ligger under mellemgulvet, til hjertet der ligger over mellemgulvet. Dette er en proces, som enormt mange mennesker kan nikke genkendende til og associere sig med, hvilket er årsagen til, at Lyscirklen har lavet denne healingspakke.

 • Pakken indeholder en dybere beskrivelse af problematikken samt en lydfil med en meditation.
 • Du får som deltager 3 fjernhealinger dog uden beskrivelse, da det sparer os tid, og derfor muliggør at sende mere healing til en bedre pris.
 • Du har i denne pakke mulighed for at stille Lyscirklen 1 spørgsmål vedrørende din proces. Spørgsmålet sendes til aum@lyscirklen.dk og vil blive clairvoyant besvaret.

 

Punkterne beskriver din proces

 • Du står i nogle svære valg, hvor du føler, at du må give afkald på noget, uanset hvad du vælger.
 • Du kan have forskellige symptomer som trykken i brystet og besvær med at trække vejret ordentligt igennem. Du har eventuelt hjertebanken, arytmier. Du kan også opleve en kriblende fornemmelse, spændinger eller irritation på ryggen mellem skulderbladene, som ikke rigtigt vil slippe, uanset om du får massage eller anden terapi.
 • Du kan have forstyrrelser i mave-tarmområdet, lide af sure opstød eller halsbrand, og ofte vil du genkende problemer som angst, jalousi, kontrolbehov eller generel utilfredshed med livet.

Du skal vælge denne pakke, hvis du oplever en tiltrækning til den. Der er mange stadier i denne Solar Plexus rejse, og vi har kun skitseret nogle få hovedpunkter her, men du vil få meget dybere indsigter i processen ved køb af healingspakken.

Pakken er til dig, der ønsker at tage det næste store skridt fremad for at gøre dig fri af nogle af de ovennævnte problematikker eller kendetegn, så du kan slippe de sidste rester af din lavere natur og hæve din egen energi, så det nye omdrejningspunkt og hovedfokus vil være i hjertet. Når denne proces er gennemarbejdet, har mennesket taget et stort skridt, netop fordi det er meget skelsættende rent udviklingsmæssigt, om du befinder dig under mellemgulvet eller befinder dig over mellemgulvet. Når du stadig befinder dig under, vil dit liv være præget af mange begrænsninger, og alle disse begrænsninger vil i høj grad forsvinde, når din energi løfter sig ind i det nye – ind i hjertet.