Meditation er en ældgammel teknik. Man har fundet terracotta-segl, der viser mennesker i meditationsstilling, som stammer fra Indus-kulturen 3000 år f. Kr.

I Buddhismen er meditation det sidste af Buddhas otte trin ”til oplysning”. Buddhismen er grundlagt af Siddharta Gautama Buddha, som mediterede under et figentræ, til han opnåede den fuldkomne indsigt. Træet blev senere kaldt ”Erkendelsens træ”.

Mange tror, at meditation udelukkende er en østlig tradition, og at metoderne er fremmede for den vestlige kultur. Men i virkeligheden har meditation altid været en integreret del af den kristne religion.

Hvad er meditation og hvorfor fremmer meditation vores intellekt?

Meditation er nutidens betegnelse for mental aktivitet. Meditation kan defineres som koncentreret og systematisk tænkning, så enhver, der tænker koncentreret og handler målbevidst i sit hverdagsliv, udfører reelt en form for meditation.

 

Undersøgelser har vist, at meditation styrker opmærksomhed og koncentrationsevne, samt giver en mindre hyperaktiv adfærd. Selvom forskningen stadig er i sin vorden, så tyder meget på, at fordelene er langt større end blot forbedret fokus. Eksempelvis tyder studier på, at meditation styrker børnenes generelle forståelse. De er ganske enkelt mere tilstede i klasseværelset, og det betyder, at de opsamler mere af det der foregår, og i sidste ende får en større forståelse for det faglige stof.