Forskning viser at vands molekylestruktur kan påvirkes, så den samler sig i smukke mønstre.

Når Lyscirklen healer vandet samles molekylerne på en hensigtsmæssig struktureret måde, så alt hvad der er i kontakt med vandet modtager healing.

Healingen er en såkaldt fjernhealing, hvilket vil sige at det foregår over afstand

Vi har erfaret at healing på en hel gruppe er essentiel for at skabe fremgang, da en flok indbyrdes påvirker hinanden. Vi healer derfor dine dyr på gruppeniveau og det eneste du skal gøre er at iagttage alle fordelene ved dette.

* Forbedret interaktion dyrene imellem
* Lavere stressniveau
* Betydelig bedre adfærd
* Sygdomshæmmende
* Immunstimulerende
* Ikke mindst frynsegoder som bedre kød, finere pels, øget produktion af æg, mælk osv.

For at påvirke dyrets energisystem, må det indtage stimuli der igangsætter processen, denne stimuli leveres via dyrets drikkevand. Stimuli er healingsenergi og healingsenergi løber bedst på vanddampe.

På samme måde heales det vand dine afgrøder, planter og blomster optager hvilket vil forbedre både vækst og trivsel.

Du kan iagttage resultaterne ud fra din egen målestok. Fremskridt og vækst sker forskelligt alt efter hvilket dyrehold det drejer sig om. Resultaterne ses af dig.

Køb VandEnergi til landbrug

Ligger dit landbrug på samme matrikel som din husstand, er det nok at bestille en gang VandEnergi til hele matriklen.

Har du derimod separat landbrug med store dyrehold, stutteri, rideskole mv. og udelukkende ønsker healing til dine dyr eller afgrøder, kan du købe det her.

Lyscirklens VandEnergi

800,00kr. / year

Lyscirklens VandEnergi sikrer dig all-round healing i et år.

Betaling for VandEnergi trækkes automatisk en gang årligt og kan til enhver tid opsiges. Hvis du har en virksomhed på samme adresse som din husstand, er du velkommen til at få denne med i VandEnergifeltet. Skriv blot dette til os 😊

Det du får er:

  • Daglig healing fra Verdensmoderens healingstrøm, som vil sikre en kontinuerlig udviklingsproces.
  • Dit vand vitaliseres på højest mulige vis – herunder vandet i din krop.
  • Healingen danner beskyttelse mod andres projektioner og giver dig mere styrke til at holde dit lys.
  • Beskyttelse mod mørke. Hele feltet renses for uvedkommende mørke, som skaber forstyrrelser i energifeltet.
  • Healingen beskytter mod stråling fra elektroniske enheder.
  • Skånsom og stabil udrensning af tungmetaller.
  • Du deltager med din energi, i at skabe et lysende netværk på jorden. Jo flere tilknyttede – des stærkere netværk.

Læs mere om VandEnergi her

Når Lyscirklens VandEnergi bestilles vil du modtage en mærkat, der sættes på matriklens postkasse – Så let aktiverer du Lyscirklens Vandenergi. Mærkaten sendes portofrit.