Energi er en vibration der påvirker fra én enhed til en anden, men selve enheden er også energi blot bundet i tættere form. Det vil sige at du har den faste energistruktur og du har mellemleddet der er mere bevægeligt. To eller flere faste energistrukturer holdes koblet til hinanden via det energimæssige mellemled, så derved vil du kunne se at alt er opbygget således – i det små som i det store.

Lad os tage udgangspunkt i solsystemet, hvor planeter udgør en fast energistruktur, men hele tiden holdes i hver deres cirkulerende bane af det energimæssige mellemled. I mellemleddet foregår al kommunikation som lydbølger der sendes frem og tilbage mellem de to enheder. Derved påvirker f.eks. Saturns energi jorden og omvendt. Vi er alle påvirket af hinanden i et samlet netværk.

Inde i mennesket – i mikrokosmos har vi alle vores små celler som er opbygget af atomer. Atomerne fungerer på samme måde som det store solsystem, men er blot en miniaturemodel. Forestil dig at atomets kerne ligesom Jorden er opbygget af endnu mindre levende væsener og partikler, som har endnu mindre væsner og partikler inde i sig. På den måde er der ingen begrænsning af hvor langt ned i dybden man kan gå, ligesom der ingen begrænsning er af hvor langt ud i det store rum du kan gå, og her kommer det helt essentielle, dette spektre uden begrænsning opstår af, at det er fuldstændig irrelevant om du taler om den mindste partikel eller om det største univers, så arbejder det hele under samme struktur, derved er vi alle ét. Når vi ser på hvad energi i virkeligheden er, så er energi dig og mig og den vibration af information, følelser, tanker osv., der foregår imellem os. Dette mellemled af energi påvirker energien i alle celler i din krop. Derfor kan healing helbrede, for healing er en energi der sendes til modtageren, som blot er trukket fra en højere intelligens, hvilket netop kan lade sig gøre fordi vi alle kører på nøjagtig samme ”styresystem”.

– af Mester Morya

Alt er energi

Træk på universets energier, for du skal vide at de trækker på dig.