Intet menneske kan anvende denne invokation eller bøn om illumination og kærlighed, uden at der skabes store forandringer i dets liv. Menneskets livstendens, karakter og mål vil forandre sig, og dets liv vil få en ny retning, idet det vil blive nyttigt i åndelig retning. Som et menneske tænker i sit hjerte, således er det.
– Alice A. Bailey

Den store invokation

Fra lysets kilde i Guds sind
lad lys strømme ind i menneskers tanker
lad lyset komme til jorden.

Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte
lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter
må Kristus komme til syne på jorden.

Fra centret hvor Guds vilje er kendt
lad hensigt lede menneskers små viljer
den hensigt mestrene kender og tjener.

Fra centret vi kalder menneskeheden
lad planen for kærlighed og lys fuldbyrdes
må den forsegle døren til det onde.

Lad lys og kærlighed og kraft
genoprette planen på jorden

Denne invokation eller bøn tilhører ikke nogen person eller gruppe, men hele menneskeheden. Skønheden og styrken i denne påkaldelse ligger i dens enkelthed og deri, at den udtrykker visse centrale sandheder, som alle mennesker naturligt og normalt accepterer – eksistensen af en oprindelig intelligens, som vi kalder Gud; at den bevægende kraft bag det synlige univers er kærlighed; at en stor individualitet, som de kristne kalder Kristus, kom til jorden og legemliggjorde denne kærlighed, så vi kunne forstå den; at både kærlighed og intelligens er virkninger af det, som kaldes Guds vilje; og endelig den selvindlysende sandhed, at det kun er gennem menneskeheden selv, at den guddommelige plan kan virkeliggøres.
– Alice A. Bailey