Mennesket spørger…

I henhold til teksten omhandlende migræne, kommer følgende spørgsmål:
Hvad så når migrænen er betinget af højtryk og lavtryk?

Den åndelige verden svarer…

Ved hovedpine kan du som med alt andet være påvirket af vind og vejr. I mennesker er celler i Jordklodevæsenets krop, så I er blot en del af det store hele, hvilket gør det meget naturligt at I påvirkes. Sensitive mennesker er langt mere påvirkelige, idet de har en løsere cellestruktur, forstået på den måde at der ligger mere energi imellem cellerne. Energien ræsonnerer (responderer) med omverdenen, hvilket derved vil kunne mærkes helt ind i cellerne hos et sensitivt menneske. Når månen trækker i vandene, vil det trække i vandet i din krop og i dine følelser, når vinden blæser kviste og blade omkring, vil det flytte på stagnerede tankeformer i din mentale aura, når det trykker ned over jordens atmosfære, vil et lignende tryk lægge sig i din aura, og under normale omstændigheder er kroppens celler og energisystemet fleksibelt, i forhold til at kunne håndtere et sådant tryk, problemet opstår når fleksibiliteten forsvinder. Forestil dig at cellerne i dit hoved ikke har den støddæmperfunktion, der gør at de blot skubbes lidt til side af de tryk der nu engang kommer, da vil der skabes en smertetilstand, fordi to flader støder hårdt imod hinanden.

Hensigten, med at løsne sådan en hovedpineproblematik, vil være, at det giver smidighed på så umådelig mange andre planer. Hovedpinen er blot et lille symbolsk alarmsignal, der fortæller dig at noget er galt og trænger til forvandling.

I dette tilfælde er problematikken smidighed. Smidighed i tanken som også vores første brevkassesvar om migræne berører. Smidighed i følelserne, smidighed i kroppens celler, så de formår at slippe sin modstand og give efter. I bund og grund handler det om samarbejde, åbenhed, tolerance og eftergivenhed, og som vi skrev i det tidligere brevkassesvar, så opstår migræne af at være fastlåst og ikke tage chancer. Det blokerer universets muligheder for at sende good vibes, skønne ”heldige” tilfældigheder og muligheder i alle afskygninger ned til dig. Derfor er det så vigtigt at få løsnet enhver skavank man har, for skavanken er kun toppen af isbjerget, i forhold til det store område der i virkeligheden begrænses.

Hovedpine