Vi tilbyder 500 gratis prøver

For at få glæde af Lyscirklens Vandenergi må du blot påsætte Vandenergi mærkaten på din postkasse. Herved illustrerer det, at mærkaten dækker matriklens område. Lyscirklen modtager dine adresseoplysninger. På den måde sikrer du, at al vand, indenfor din husstand, holdes oploadet med Lyscirklens Vandenergi.

Mærkaten sendes portofrit i Danmark.

Måden, det fungerer på, er ved, at Lyscirklen åbner den rette healingsenergi og kanaliserer denne ud til dit matrikelområde. Herved vil både regnvand, grundvand, badevand, drikkevand – ja, sågar luftens vandmolekyler blive bærer af Lyscirklens Vandenergi.

For at forstå princippet, kan det være gavnligt at tænke på et vandmolekyle som et lille batteri,- det kan være fladt eller opladt, og det er her, at Lyscirklens energi hele tiden vil sørge for at holde disse små vandmolekyler opladt, så energien kan bruges til alt levende på matriklen. Det vil sige, at balancen mellem eksempelvis mikroorganismer stabiliseres, da det derved ikke kun er de stærkeste mikroorganismer, der har energi til at overleve og dominere. – I stedet får alle optimal energi, så balancen opretholdes. Herved vil immunforsvar, funktionsevner – motoriske, mentale og følelsesmæssige styrkes, og hele miljøet i husstanden forbedres. Det vil bidrage til øget trivsel, og den sociale balancegang parterne imellem vil balanceres, nøjagtig som det sker med mikroorganismerne.

Det eneste du skal foretage dig, er at bestille 3 måneders gratis prøve af Lyscirklens Vandenergi her…
Værdi 300,-