Englehealing hos Lyscirklen

I April 2022 spurgte vi Ærkeenglen Michael om det kunne være en ide, at lave en pakke til udrensning af tungmetaller, da tungmetaller har mange skadelige virkninger på mennesket.

Ærkeenglen Michael svarer:

”I skal vide, at tungmetaller er farlige for jer mennesker. Ved udrensning bliver man skidt tilpas og derfor væver jeg lidt, i forhold til at lave en specifik pakke. Jeg personligt synes, det er bedre at føje det til VandEnergi, så der sker en gradvis stille og rolig udrensning her.”

Herefter kommer Verdensmoderen, som står for VandEnergien. Hun laver en englehilsen med håndfladerne samlet foran brystet og siger:

”Jeg synes det er fremragende, at I har fået fokus på netop dette emne, og jeg er meget villig til at stille ekstra skarpt på også at udrense tungmetaller i jeres menneskelige energisystemer og kroppe. Tungmetaller har en energimæssig udstråling, som er skadelig for jeres energisystem, da det går ind og forstyrrer energigennemstrømningen i nadierne. Ved at samle og løsne jeres energisystemer, lidt ligesom når man spiller harmonika, kan disse energier, med deres tilhørende fysiske genpart – metallerne, føres ud af jeres system. De skal ikke have lov til at forstyrre kroppen, hjernen og energibanerne i at fungere korrekt. Derved vil mange sygdomme forsvinde.

Vi laver en skånsom og gradvis udrensning, da det er den måde jeg arbejder på via VandEnergifeltet. Aftale,” siger Verdensmoderen til sidst, og trækker sig tilbage.

Verdensmoderen