Vi udvikler os gennem lidelse, og denne lidelse kan opstå af mange grunde. Sygdomme kan være én af dem, og når du går ind i et hvilket som helst behandlingsforløb, så indgår du et samarbejde. Der kan komme skuffelse undervejs som får dig til at lukke din tillid, men der kan også være positive oplevelser, som får dig til at holde tilliden til Gud åben, og ligeledes bibeholde troen på at alt er muligt.

Du begrænses i din udfoldelse hver gang du mister din tillid

Omkring en håndrod er der et energimæssigt bånd, der er strammet ind. Det kan godt løsnes gradvis, og virker på samme måde som en vandhane, jo mere du åbner, jo mere flow er der på gennemstrømningen – igennem hele dig. Gennemstrømning af lys er nødvendig for at holde dig rask.

Spørgsmålet er så, hvordan man åbner dette bånd?

Her kommer der nogle muligheder. Båndet løsner sig i situationer hvor du har været trængt op i en krog, og du derfor modvilligt har været nødt til at skubbe modstanden eller modparten fra dig for simpelthen at overleve. Den styrke du bliver nødt til at udvise i sådan en situation, svarer til at du må presse noget hårdt fra dig med hænderne, og derved vil båndet blive spændt en smule ud. Når du derefter igen slapper af, vil båndet sidde en anelse løst. Det får dig til at føle dig behagelig tilpas igen, fordi en større gennemstrømning af lys kan passere igennem dig.

En anden mulighed, for at åbne gradvis for denne gennemstrømning af energi, er når du indgår aftaler. Du giver en anden hånden på noget, hvilket vil sige at du placerer en del af din sikkerhed hos vedkommende. Det, at åbne sig og vise den tillid, arbejder med båndets elasticitet. Hvis personen varetager det godt, holdes tilliden og gennemstrømningen åben, men er det ikke tilfældet, så krøller båndet sig endnu mere sammen, man kan sige at det får et slags chok, som bevirker at båndet ret hurtigt spænder op og lukker til.

Bundne hænder

Derfor er det vigtigt at du træffer gode beslutninger, og varetager samarbejdspartnere med omhu. Samarbejdspartnere kan forekomme både på det personlige plan, men også på det professionelle eller erhvervsmæssige arbejdsområde. I virkeligheden forekommer både små og store samarbejdsaftaler kontinuerligt i løbet af sit liv og sin tilværelse. Du aftaler f.eks. med dit barn, at det skal gå alene hjem fra skole, hvilket i sig selv er en træning i at strække elasticiteten i håndrodsbåndene, da du overleverer et ansvar, der i lang tid har været dit, og derfor giver du noget af dit lys over til barnet, fordi du åbner for det ved at vise tillid.

Hvis dit bånd efter et chok har trukket sig sammen, står du overfor en opgave. Opgaven består i at løsne hver en lille fold i båndet, så det gradvis kan åbne sig igen. Lad det åbne sig med tre hovedpunkter:

  1. Omsorg for sig selv.
  2. Begynd at forstå andre, hvilket er en proces, der åbner sig for dig. Så din opgave er i virkeligheden mest at iagttage din udvidede forståelse for andre mennesker.
  3. Behold dit liv, og føl dig ikke forpligtet til at være andre end dig. Det er hovedopgaven i denne proces. Et eksempel på dette kan være at man presser sine egne ressourcer en smule, fordi man føler, at man bør gøre det andre forventer af en.
    Du må virkelig mærke efter hvem du er, ikke hvem du foregiver at være, eller drømmer om at være, men lige nøjagtig hvem du er i din inderste kerne, i dit inderste væsen og i dit inderste selv. Vær denne version af dig, og du vil opleve mirakler, fordi livet igen åbner sig op til det stadie det var på før chokket indtraf, men blot med alle dine erfaringer i form af forståelse for dig selv og andre. Det får dig til at stå et rigtigt skarpt og godt sted i tilværelsen.

Hvis vi skal kigge på selve båndet, hvad er det så for noget? Båndet er en slags beskyttelse, der er pålagt mennesker, som lænker om håndleddene. Lænkerne bevirker at mennesker ikke går 100 % frit rundt. Mennesket er i stedet meget påvirket af deres egne/personlighedens holdninger til tingene, og ikke så meget holdninger der omhandler helhedens bedste. Så længe du er slave af egne holdninger og begær, kan lyset ikke lede dig frit.

Du må lægge dine lænker, og én af måderne at gøre dette på, er helt fuldstændig simpelt at bede om det. Denne proces foregår også gradvis, og hver gang du støder ind i situationer, hvor du mærker personlighedens lænker begrænse dig, så kan du bede om at lade disse lænker slippe dig, for derved gradvis at blive mere og mere fri i dit sind og i din krop. Personligheden tænker på sig selv, og det universelle tænker på andre.

Hvis et menneske med store personlige lænker overhovedet skal have lyst til at slippe disse, er det vigtigt at tænke på loven om tiltrækning, at det du sender ud, kommer tilbage. I den forbindelse er det ikke svært at regne ud, at du med en universel hensigt får sendt langt mere lys ud til andre, og dermed også modtager lys tifold igen. Med en personlig tilgang, vil der kun være dig, til at tage dig af dig.

Mennesker undrer sig over hvorfor de føler sig enormt ensomme, og fra åndelig side påpeger vi, at det er personlighedens fængsel der isolerer mennesket, og derved opretter følelsen af ensomhed. Sæt dig fri af dette fængsel og begynd at kanalisere et langt højere lys.

Bed om at personlighedens lænker vil slippe dig!

Magiske hænder

Har du brug for hjælp til at slippe bånd og lænker? Vi kan anbefale en FjernVisionsbehandling eller den specifikke pakke “Karmisk Frisættelse”.