Viser alle 8 resultater

Bidskhed hos hunde – Pakkeløsning

1.000,00kr.

Uønsket og frygtindgydende adfærd hos hunde, er en problematik som er til stor gene for både ejer og hund. Det er ønskværdigt at kunne omgås sin hund, eller lade hunden omgås andre uden behov for at være på vagt eller i beredskab, da dette forårsager en stresset tilstand for alle parter.

Healing vil kunne bidrage med at nedsætte den stressede situation, fordi den uønskede adfærd dæmpes. Med andre ord kan denne hårdknude, som bidskhed forårsager, løsnes med healing, så de omkringliggende faktorer, der uundgåeligt vil bliver påvirket af hundens adfærd, også kan slappe af.

Denne specifikke dyrepakke henvender sig direkte til hunde, der lider af bidskhed.

Pakken indeholder:
* En beskrivelse af problematikken.
* 3 x fjernhealing til din hund. Vær opmærksom på at du i denne pakke ikke får mails med beskrivelse af selve healingerne.
* Clairvoyant besvarelse af 2 stk. spørgsmål der er relateret til problematikken. Disse spørgsmål sendes til aum@lyscirklen.dk

 

FjernBehandling

900,00kr.

Ved anvendelse af fjernhealinger bliver dit energisystem, det vil sige hele auraen, gennemgået i forhold til de problematikker der ønskes healing for. Ofte befinder en problematik sig på flere forskellige lag eller niveauer, og derfor er Lyscirklen meget omhyggelig med at rense dybdegående og grundigt i de forskellige auralag, for derved at højne effektiviteten og behandlingens resultat.

Ved fjernhealing er der rigtig god mulighed for at komme helt ned til roden af ubalancen og løsne den her.

En fordel ved fjernhealing er at du kan være hjemme og fortsætte din dag nøjagtig som du plejer, mens vi healer dig. Du vil efterfølgende modtage en beskrivelse af healingen via e-mail.

OBS: Ved bestilling bedes du skrive under “bemærkninger” hvad du ønsker healing for. Du er naturligvis også velkommen til at sende os en mail på aum@lyscirklen.dk

 

FjernPakke

2.400,00kr.

Denne pakke består af 3 x FjernBehandling som normalt koster kr. 2.700,-

Ved køb af pakken udløser det RABATt på kr. 300,-

 

En FjernBehandling udføres som en KlinikBehandling, blot med den forskel at klienten ikke befinder sig fysisk i vores klinik, mens behandlingen finder sted. I stedet sender vi en mail efter behandlingen, som beskriver de problematikker vi har arbejdet med, samt hvornår næste behandling/healing kan forventes.

Ofte befinder en problematik sig på flere forskellige lag eller niveauer, og derfor er vi i Lyscirklen meget omhyggelige med at rense dybtgående og grundigt i de forskellige auralag, for derved at højne effektiviteten og behandlingens resultat.

Ved bestilling bedes du venligst skrive, hvad du ønsker healing for – i feltet ”bemærkninger”. Du er naturligvis også velkommen til at sende os en mail på aum@lyscirklen.dk

 

Forfangenhed – Pakkeløsning

1.000,00kr.

Forfangenhed er en almen kendt sygdom hos heste, men på trods af dens hyppighed, har man endnu ikke fundet en effektiv, håndgribelig kur mod sygdommen. Såfremt du ønsker at tilgå forfangenhed fra en ny vinkel, er Lyscirklens forslag til dig – at prøve healing.
Denne specifikke dyrepakke henvender sig direkte til heste, der lider af forfangenhed.

Pakken indeholder:
* En beskrivelse af sygdommen, som kan downloades direkte fra din kvittering.
* 3 x fjernhealing til din hest. Vær opmærksom på at du i denne pakke ikke får mails med beskrivelse af selve healingerne.
* Clairvoyant besvarelse af 2 stk. spørgsmål der er relateret til problematikken. Disse spørgsmål sendes til aum@lyscirklen.dk

 

Karmisk frisættelse

800,00kr.

Karmisk frisættelse er en specifik pakke, som er udarbejdet i samarbejde med Ærkeenglen Michael, Karmas Herre og Lyscirklen. Her vil forældede karmiske lænker, som fængsler dig, løsnes. Dette er vigtigt, da du så sættes fri til at fungere ud fra det udviklingstrin/stadie du er kommet til.

Når der renses og forvandles gamle lænker, så mennesket kan blive mere fri, til at udleve Den Ny Tids energi.

Læs mere og se eventuelt en tilhørende video her: https://lyscirklen.dk/karmisk-frisaettelse/

 

Specifik pakke til opløsning af karmiske lænker indeholder:

  • 1 x karmahealing, der laves som en fjernhealing uden beskrivelse
  • 1 x generelbeskrivelse som downloades direkte fra din kvittering
  • 2 x visualiseringsøvelse

 

Organhealing

600,00kr.

Organhealing er en hel unik mulighed, for at højne dine organers vibration. 

Alle dine organer spiller en vigtig rolle, i at opretholde et fysisk og psykisk velbefindende for dig og din krop. Det er væsentligt at løfte dine organers vibration, så de svarer til eller kan vibrere i samklang med den styrke af lys, der konstant presser sig på i ethvert menneske. For at modtage et åndeligt lys, skal ballasten være tilrettelagt. Det vil sige, at det fysiske legeme/din krop, der bærer det åndelige lys, skal fungere med samme hastighed, som selve lyset, for at undgå systemfejl. De såkaldte systemfejl, vi her henviser til, er det der i daglig tale kaldes sygdomme.

Køb healingen én gang og anvend den igen og igen. Hver gang du læser den, modtager dine organger healing. 

Denne fjernhealing er udarbejdet og kanaliseret i samarbejde med The Forces of Light, som ønsker at bidrage til Jorden med healing der kan anvendes igen og igen. “Vi sender de nødvendige lysstyrker, som tak for at du hjælper på Jorden, med at løftes i vibration.”

Healingen arbejder både inde i dig, men også i det kollektive, hver gang du sætter dig ned og laver dette stykke rensende arbejde og modtager denne healing.

Vi takker for samarbejdet
The Forces of Light

 

Du stiller dig til rådighed som kanal, når du gennemlæser og modtager denne healing fra The Forces of Light. Deres ønske er at løfte dine organers lysstyrke, for derved at sende samme vibration ud i verden omkring dig og skabe transformation. Jo flere på Jorden der har transformeret sit legeme til at kunne modtage, rumme og optage de nye 5. dimensions lysstyrker, des mere af selvsamme lys, hjælper du med at bære, som en del af Moder Jords væsen.   

Du kan downloade det vedhæftede materiale via et link på din kvittering.

 

Økonomisk balance – Hjertechakra

600,00kr.

Når du transformerer og løfter din bevidsthed og dit energisystem for at leve i den nye tids frekvens, er det meget væsentligt at slippe gamle økonomiske tankeformer og stress.

Pakke indeholder

  • 1 x Fjernhealing for at slippe økonomisk stress
  • 1 x Selvhealingsøvelse som kan anvendes igen og igen

Pakken her er rettet mod at heale den økonomiske stress, der blokerer hjertechakraet. Vær opmærksom på at der findes flere andre stress typer. Læs om typerne her.

 

Økonomisk overflod – Harachakra

600,00kr.

Pakken indeholder healing af mangelfølelser, for at forvandle økonomisk stress og åbne for at kunne modtage overflod

Denne form for økonomisk stress udspringer fra harachakraet og må derfor heales her. Hvis du oplever en følelse af mangel, vil dette vise sig som et tomrum eller stort hul i harachakraet, som må heales. Når du har en følelse af mangel eller en direkte mangeltilstand i din aura, vil omverdenen reflekterer og understøtte denne følelse. Det er derfor meget relevant at heale følelsen af mangel, for derved bedre at kunne manifestere og tiltrække overflod.

Pakken indeholder:

  • 1 x fjernhealing uden beskrivelse, for at slippe følelsen af mangel
  • 1 x selvhealingsøvelse
  • 1 x healing via 50 minutters guidet meditation

Pakken her er rettet mod at heale følelsen af mangel i harachakraet, for at skabe økonomiske overflod og styrke manifestationskraften. Vær opmærksom på at der findes flere andre stress typer. Læs om typerne her.