Migræne er et symptom på en ubalance, og som udgangspunkt opstår migræne ikke i fuld aktion, men det udvikles gradvist. Når migræne starter sin udvikling, vil der være et mønster, som vedkommende ikke ser. Du har f.eks. en forestilling om at noget vil være for tungt at stille rent indretningsmæssigt, og derfor undlader du at stille det der og at indrette på den måde. Du viger ligesom udenom noget du ikke rigtigt har prøvet af. I virkeligheden kan det være at det ville have givet en god balance, at placere netop denne tunge ting i dit hjem.

Migræne

Ved tilfælde af migræne undviger du alt det, du har en formodning om, ikke vil være passende for dig eller det, du har en formodning om, ikke vil være godt. Problemet er bare at det kommer til at stagnere dele af dig, fordi du ikke lader tingene komme an på en prøve, og derved eksempelvis vil blive positivt overrasket.

Visioner kan ikke blive til virkelighed uden at tage chancer.

Når du oplever at et migræneanfald kommer snigende, må du resonere over hvor det præcist er, du lægger en hæmsko på dig selv, i forhold til at nå dine drømme og mål. Her må du ikke lade dig vildlede af, at de drømme og mål du ønsker at opnå, ikke nødvendigvis er dem, der er bedst for dig. Det kan være indestængte længsler eller behov, som undertrykkes på grund af at facaden skal opretholdes. Dine drømme og mål bør være katalyseret af en indre styring, der leder dig den rigtige vej. Hvis du begrænser denne styring, ved hele tiden selv at have en tanke eller ide om hvad der er rigtigt for dig og hvor du skal hen, vil denne blokering fremme symptomerne på migræne, fordi der hele tiden står et åndeligt lys ned i dit hoved og banker på, i håb om at blive lukket ind.

For at helbrede migræne må du arbejde med at slippe dine fastlåste forestillinger om din vej fremad, for at gøre plads til det indre lys, der står parat til at lede og føre dig frem.

Hvordan arbejder man med det at frigøre sig fra gamle forestillinger, normer og overbevisninger? Hvordan frigør du dig fra den fastlåste situation du befinder dig i?

Nogle gange vil det kræve at du rent fysisk flytter dig ud af den situation, du har sat dig selv i, ved f.eks. at skifte job, partner, bolig osv., men størstedelen af arbejdet ligger i at ændre dine tanker og forestillinger om livet, og hvad du tror er rigtigt for dig. For at gøre dig fri kan du starte med det mest grundlæggende redskab, nemlig at gå ind i dit eget indre og sige ja tak til lyset. Du kan bede om at lukke lyset ind i dit liv, og lade det lede dig på rette vej. Herefter vil arbejdet bestå i en kontinuerlig meget selvbevidst proces, hvor du iagttager alle de steder og situationer, hvor du ikke formår at give slip og stå i tillid til Gud. Hver af disse situationer må du bevidst sørge for at arbejde dig ind i og give slip på.

Der kan ligge årsager og oplevelser til grund for at du selv har valgt at tage styringen, måske fordi du har mærket en smerte og sorg ved at lade dig lede, mange gange vil det dog vise sig, at det, du lod dig lede af, ikke var dit eget indre / Gud, men i stedet et andet væsen, måske et andet menneske, som du har følt tillid til. Når du åbner tilliden op til dit eget indre lys, din egen indre ledestjerne, så vil du opleve at livet ikke leder dig vildt, men i stedet fører dig den helt rigtige vej.

Du vil på forsiden af Lyscirklens SygdomsLeksikon kunne se et par behandlere, der vil kunne hjælpe dig i denne proces. Derudover vil vi henvise til Lyscirklens egne healingspakker, som vil kunne hjælpe dig med denne selvreflektion og udrensning.

Hovedpine kan også være forårsaget af omskiftninger i vejret, høj- og lavtryk.
Læs mere her…