Vil du opnå et større helhedsorienteret billede af, hvordan sygdom opstår og hvad den bagvedlæggende årsag til sygdomme er? Ja, så skal du kigge nærmere i Lyscirklens sygdomsleksikon, hvor vi løbende tilføjer ny viden om sygdomsårsager og behandling.

Dette arbejde er opstået, fordi de fra åndelig side bad os om at gå endnu mere i dybden med forståelsen af sygdomme. Derfor er alt indhold i sygdomsleksikonnet viden, der er dikteret fra den åndelige verden. Den åndelige verden forstår sig på de grundlæggende årsager til hvorfor sygdom udvikles i det menneskelige legeme og det menneskelige sind.

Hvorfor opstår sygdomme?

Når sygdomme opstår, er det som udgangspunkt på grund af at mennesket står fast på den ene eller den anden måde i sit liv. Sygdomsforståelse vil bidrage med at dykke helt ned i dybden, så roden her kan findes, løsnes og transformeres til den type energivibration der passer bedst til dig, og bedst til det stadie du på nuværende tidspunkt befinder dig på. Når et menneske er på et bestemt stadie, betyder det blot at mennesket har flyttet sin bevidsthed til det givne stadie, således det handler, forstår og forholder sig til livet indenfor rammerne af en given kasse, som mange mennesker er fælles om at befinde sig i.

Sygdomme opstår i det øjeblik mennesket flytter sig fra et stadie til et andet. Det kræver åbenhed og villighed til at aflægge det gamle, for at flytte sig ind i det nye. Stadiets rammer, der her er symboliseret ved en kasse, udgør en form for et tryghedsfelt for mennesket, da det kender hele kassens indhold til hudløshed, hvilket er årsagen til tidspunktet for flytningen. Når et menneske flytter sin bevidsthed rent kognitivt, følelsesmæssigt, adfærdsmæssigt osv., ja, – så vil der selvfølgeligt også ske fysiske ændringer. Disse ændringer kan forløbe mere eller mindre gnidningsfrit, alt afhængig af i hvor høj grad du bruger din sanseevne og responderer herpå. Det vil sige at du iagttager en forandring, der i begyndelsen blot giver sig til kende ved små udsving/symptomer. Overhøres disse, tager graden af symptomernes styrke til. Dette forårsager meget naturligt, at mennesket før eller siden vil blive bekendt med at ”noget er galt”.

Første skridt mod helbredelse

Når mennesket bliver bekendt med at noget er galt, så igangsættes der ofte en ræsonneringsproces, hvor mennesket begynder at reflektere over hvad der eventuelt er gået galt. Her har vi første skridt mod helbredelse.

Sygdomsleksikon

Når mennesket derefter har undersøgt sig selv, og stadig ikke kan finde en årsag eller en løsning på sit sygdomsproblem, så er det at sygdomme kan udvikle sig. Det sker fordi mennesket står fast for længe på et givent sted. Dette er ikke ønskværdigt for et levende væsen, hvad enten det er planter, dyr, mennesker mv., for derved sænkes udviklingspotentialet og vejen til målet hindres.

Hvad er dette mål og hvorfor er det så vigtigt?

Ethvert væsen er en lille brik i et større puslespil, og hvis væsnet ikke opfylder sin del af opgaven, ved at indfinde sig på sin rette plads, ja så er det svært for puslespillet at blive færdiggjort. Dette puslespil er symbol på selve livet, der har både mål og mening af én simpel årsag, nemlig kærlighed. Kærlighed er et levende væsen, der er vibrerende og bevægelig og som lever i ALT. Kærlighed lever i dig og mig og i alt det vi er omgivet af, så hvis vi vil gøre noget godt for os selv, så tager vi del i at få lagt dette puslespil af kærlighed, ved hver især at indfinde os på den rette plads.

Hjerte puslespil

Mennesket har ét formål at eliminere alt det der forhindrer det i at stråle og lyse. Med alt menes der fysiske og psykiske begrænsninger, som omklamrer, kræver og inddrager din opmærksomhed fra dit egentlige formål og fokus. Her er fokus, som sagt, at stråle og lyse.

Håndtering af sygdom

Der er to muligheder i håndtering af sygdomme i dag. På den ene side kan du lade stå til, lade andre tage over, eller så at sige ”lade være med at gøre noget selv”. På den anden side kan du gribe fat i din sygdom, undersøge den, være nysgerrig og bearbejde den, uden at være bange for sygdommen. En sygdom kommer ikke til mennesket for at skræmme eller være ond, den kommer ALTID i en kærlig hensigt, netop som beskrevet ovenfor – at hjælpe dig videre.

Men hvorfor dør nogle af sygdom?

Folk dør ikke af en sygdom. Mennesker kan i særlige tilfælde forlade den fysiske krop, fordi de enten selv ønsker det eller fordi sjælen er klar til at forlade jorden, og vende hjem til sit sjæleliv. Dette sker fuldstændig naturligt, og er endnu engang blot et stadieskifte. I sådanne tilfælde siger vi at sygdomme var årsagen til døden, men i virkeligheden er det blot sjælelivet, der trækker sig tilbage, og i den proces slipper det gamle. Her er det ikke blot en færdigudtjent tanke eller følelse der forlades, men simpelthen det fysiske legeme.

I andre tilfælde er det nærmere en fejlfortolket tilgang til den proces mennesket står i, der er årsag til døden. Med en fejlfortolket tilgang vil en fejlfortolket løsning også opstå. Og her ligger nøglen til størstedelen af jordens dødsfald.

Andet skridt mod helbredelse

Når mennesker skal helbredes, er der forskellige tilgange. En af disse er selvfølgelig Lyscirklen selv, Trine og Birgit, der i høj grad transformerer sygdom via healing, men også via det faktum at give mennesker indsigt i egen udviklingsproces. Derved får mennesker en nøgle til deres videre vej frem, således at de kan passere den port, der midt i sygdommen står en anelse låst foran dem. Gennemslagskraft kan sparke døren ind, og næste skridt i din helbredelsesproces vil derfor være, at have modet til at flytte sig, at have modet til at passere igennem den nu åbne dør. Her har vi andet skridt mod helbredelse.

Sygdomsleksikon

Find den rette støtte i din proces

For at bidrage til at finde sit mod, til at opretholde sin styrke og til at fortsætte i den rigtige retning, så kan det være helt uundværligt med nogle at støtte sig til, som arbejder via den samme overbevisning og det samme mindset, som du i din opvågningsproces har fundet ind til. Vi ser mange behandlere derude, som står klar til at støtte dig og følge dig igennem din proces. Behandlere der forstår mekanismen bag udvikling, og forstår at den måde mennesker tænker og bearbejder sygdomme på, er altafgørende for at man kan flytte sig og derved opnå helbredelse.

Anvend dropdown-menuen for at læse mere under sygdomsleksikonnet eller vælg et af følgende emner